Võru valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2030 koostamine

 

Hetkel koostava arengukava dokumentatsioon:

6. juuni 2018

Arenguseminar 06.06.2018

Arenguseminari memo

 

 

23. aprill 2018

Avakoosolek

Avakoosoleku memo 

 

Protsessi ajakava

 • Esimene juhtrühma koosolek (ootused; protsess; fookused) - 23.04.2018
 • Töö olemasolevate dokumentidega, toimekeskkonna analüüs - aprill-mai 2018
 • Veebipõhise ja vallalehes elanikkonna küsitluse läbiviimine – 25.04 – 25.05
 • Valdkondlikud arutelud – nn arengupäev (eesmärgid ja tegevused): 11.05 kl 9.00 – 16.00; Navi Seltsimaja (kaasatud juhtrühm+valdkondlikud spetsialistid, asjatundjad)
 • Teine juhtrühma koosolek (analüüsi ülevaatamine; strateegia määratlemine): 5.06 – kl 10-13, vallavalitsuses
 • Avatud arenguseminar (strateegia; tegevused): 6.06 – kl 14-17; Võru Kannel
 • Kolmas juhtrühma koosolek (dokumendi mustand, seire): 26.06 kl 10-13, vallavalitsuses
 • Arengukava tervikliku tööversiooni koostamine: juuni-august 2018
 • Neljas juhtrühma koosolek (tegevuskava):  august 2018
 • Arengukava eelnõu koostamine: august 2018
 • Eelnõu täpsustamine, menetlemine: september-oktoober 2018

 

Hetkel  kehtivad kõikide endiste valdade arengukavad.

 

Võru valla arengukava 2015-2021

Vastseliina valla arengukava 2014-2022

Orava valla arengukava 2012-2020

Lasva valla arengukava 2011-2020

Sõmerpalu valla arengukava 2010-2021

 

 

Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava 2015-2025

Vastseliina kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Vastselina valla energiamajanduse arengukava 2011-2021

 

KOOLIDE ARENGUKAVAD

Parksepa keskkool arengukava 2013-2017

Puiga põhikooli arengukava 2014-2020

Vastseliina gümnaasiumi arengukava 2016-2022

Kääpa põhikooli arengukava 2017-2023

Orava kooli arengukava 2016-2020

 

LASTEAEDADE ARENGUKAVAD

Puiga lasteaed Siilike arengukava 2015-2020 

Väimela lasteaed Rukkilill arengukava 2015-2020

Parksepa lasteaia arengukava 2009-2017

Vastseliina lasteaia arengukava 2018-2022

Sõmerpalu lasteaia arengukava 2018-2023