Võru valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2030 koostamine

 

Võru Vallavolikogu 08.08.2018 otsusega nr 84 avalikustatakse  Võru valla arengukava 2018-2030 eelnõu  ja eelarvestrateegia 2018-2022 eelnõu koos lisadega 14.-31. august  2018.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik arutelu toimub 29. augustil 2018 kell 16 Võru Vallavalitsuses, Võrumõisa tee 4a, Võru (II korruse saalis). Võru Vallavalitsus ootab kirjalikult ettepanekuid arengukavasse  31. augustini 2018 vald@voruvald.ee.   

 

VV otsus 08.08.2018 nr 84                       

Võru valla arengukava 2018-2030 eelnõu

Lisa 1 Võru valla toimekeskkonna analüüs

Lisa 2 Võru valla investeeringud

 

Võru valla eelarvestrateegia 2018-2022 eelnõu

Lisa 1 eelarvestrateegiale

 

6. juuni 2018

Arenguseminar 06.06.2018

Arenguseminari memo

 

 

23. aprill 2018

Avakoosolek

Avakoosoleku memo 

 

Protsessi ajakava

 • Esimene juhtrühma koosolek (ootused; protsess; fookused) - 23.04.2018
 • Töö olemasolevate dokumentidega, toimekeskkonna analüüs - aprill-mai 2018
 • Veebipõhise ja vallalehes elanikkonna küsitluse läbiviimine – 25.04 – 25.05
 • Valdkondlikud arutelud – nn arengupäev (eesmärgid ja tegevused): 11.05 kl 9.00 – 16.00; Navi Seltsimaja (kaasatud juhtrühm+valdkondlikud spetsialistid, asjatundjad)
 • Teine juhtrühma koosolek (analüüsi ülevaatamine; strateegia määratlemine): 5.06 – kl 10-13, vallavalitsuses
 • Avatud arenguseminar (strateegia; tegevused): 6.06 – kl 14-17; Võru Kannel
 • Kolmas juhtrühma koosolek (dokumendi mustand, seire): 26.06 kl 10-13, vallavalitsuses
 • Arengukava tervikliku tööversiooni koostamine: juuni-august 2018
 • Neljas juhtrühma koosolek (tegevuskava):  august 2018
 • Arengukava eelnõu koostamine: august 2018
 • Eelnõu täpsustamine, menetlemine: september-oktoober 2018

 

Hetkel  kehtivad kõikide endiste valdade arengukavad.

 

Võru valla arengukava 2015-2021

Vastseliina valla arengukava 2014-2022

Orava valla arengukava 2012-2020

Lasva valla arengukava 2011-2020

Sõmerpalu valla arengukava 2010-2021

 

 

Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava 2015-2025

Vastseliina kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Vastselina valla energiamajanduse arengukava 2011-2021

 

KOOLIDE ARENGUKAVAD

Parksepa keskkool arengukava 2013-2017

Puiga põhikooli arengukava 2014-2020

Vastseliina gümnaasiumi arengukava 2016-2022

Kääpa põhikooli arengukava 2017-2023

Orava kooli arengukava 2016-2020

 

LASTEAEDADE ARENGUKAVAD

Puiga lasteaed Siilike arengukava 2015-2020 

Väimela lasteaed Rukkilill arengukava 2015-2020

Parksepa lasteaia arengukava 2009-2017

Vastseliina lasteaia arengukava 2018-2022

Sõmerpalu lasteaia arengukava 2018-2023