EELARVEKOMISJONI TÖÖPLAAN AASTAKS 2018

 

Jrk nr

Tegevus

Täitmise aeg

1.

Võru valla 2018. a eelarveprojekti arutelu.

Jaanuar

2.

Võru valla 2018. a eelarve parandusettepanekute arutelu. Puiga põhikooli ja Puiga lasteaia külastamine. 2018. a investeeringute kava arutelu.

Veebruar

3.

Vastseliina gümnaasiumi ja Vastseliina lasteaia külastamine.

Märts

4.

Osula põhikooli ja Sõmerpalu lasteaia külastamine.

Aprill

5.

Kääpa põhikooli ja Lasva lasteaia külastamine.

Mai

6.

Võru valla 2018. a eelarve täitmise arutelu.

Juuli

7.

Väimela lasteaia ja Parksepa lasteaia külastamine.

August

8.

Orava põhikooli külastamine.

September

9.

Parksepa keskkooli külastamine. 2019. a eelarve arutelu.

Oktoober

10.

Väimela Tervisekeskuse külastamine. 2018. a eelarve täitmise analüüs.

November

 

Eelarvekomisjoni korralised koosolekud toimuvad 2 nädalat enne korralist volikogu kolmapäeviti, algusega kell 15.00.