Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood: 77000393
Telefon: 785 1242
Leia meid Facebook'ist: www.facebook.com/voruvald
 
SEB pank: EE931010402007075008
SWEDBANK: EE602200221045260820
E-arvete aadress: FFF2561@arved.ee

 

Vallavalitsuse tööaeg 8.00-16.30.

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures. 

Väljaspool vastuvõtuaega vastuvõtt eelneval kokkuleppel!

 

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

                      

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

KALMER

PUUSEPP

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Puhkusel 19.08.-30.08.2019, 30.12.2019-10.01.2020

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

JURIS

JUHANSOO

735 5059

526 2886

juris.juhansoo@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

PIRET

OTSATALU

785 1180

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*vallasekretäril esmaspäeviti kl 9.00–12.00; registripidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

 

Vallasekretär

magistrikraad keskkonna-
tehnoloogias /
rakenduskõrgharidus
halduskorralduses

INGA

LEELANSS

782 1365

5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee

 

Sekretär

magistrikraad riigiteadustes

HELLE

KAUTS

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

 

Registripidaja

keskeriharidus toidukaupade kaubatundmises

ANNE

TRUMM

782 1576

anne.trumm@voruvald.ee

Puhkusel 19.08.-2.09.2019

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

ESTER

VALGEMÄE

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

Puhkusel 21.10.-1.11.2019

Avalike suhete spetsialist

magistrikraad terviseteadustes

LISANNA

ELM

786 8800

5345 0975

lisanna.elm@voruvald.ee

Puhkusel 21.10-25.10.2019, 23.12.-31.12.2019

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

KARL

KUNINGAS

786 8801

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

Puhkusel 5.08.-23.08.2019, 23.12.2019-3.01.2020

IT-spetsialist

kutseharidus meister-seadistamises

GUIDO

KESKKÜLA

528 4359

guido.keskkula@voruvald.ee

 

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

KAJA

KIILO

789 8289

kaja.kiilo@voruvald.ee

 

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND 

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*haridus- ja kultuuriosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

magistrikraad kultuurharidustöös

SIIRI

KONKSI

782 8092

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

 

Haridusspetsialist

magistrikraad pedagoogikas

ÜLLE

TILLMANN

786 8805

525 9707

ulle.tillmann@voruvald.ee

 

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

MAARIKA

ROSENBERG

786 8805

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Puhkusel 27.12.-31.12.2019

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

SIRLE

MUISTE

786 8805

514 7008

sirle.muiste@voruvald.ee

Puhkusel 16.08.-30.08.2019, 27.12.-31.12.2019

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ANGELA

JÄRVPÕLD

789 8247

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee

Puhkusel 19.08.-30.08.2019

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

RIINA

MANDEL

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

 

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

KRISTINA

TOBRELUTS

5194 6420

kristina.tobreluts@voruvald.ee

Puhkusel 26.08.-6.09.2019, 21.10.-25.10.2019

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

KADRI

TRUIJA

785 1471

5302 5280

kadri.truija@voruvald.ee

Puhkusel 26.08.-6.09.2019

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

MARIA

SAARME

785 1471

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Puhkusel 2.09.-13.09.2019, 30.09.-4.10.2019

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ENE

ANDREJEV

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

Puhkusel 30.09.-10.10.2019

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

HELLI

KALDA

522 6285

 

helli.kalda@voruvald.ee

Puhkusel 12.08.-23.08.2019, 17.09.-27.09.2019

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

AINO

KAURSON

785 1471

5326 8535

aino.kaurson@voruvald.ee

Puhkusel 2.09.-13.09.2019

Avahooldustöötaja

Vastseliina

TIIU

LIIVAOJA

5354 3534

 

Puhkusel 26.08.-6.09.2019

Avahooldustöötaja

Vastseliina

KÜLLI

ZIUGAND

5365 9546

 

 

Avahooldustöötaja

Võru

LILIA

KALDMÄE

 

lilia.kaldmae@voruvald.ee

Puhkusel 16.09.-20.09.2019

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

VAIKE

RUNTAL

  Puhkusel 9.09.-22.09.2019  

Avahooldustöötaja

Orava

EIKE

KASELAAN

5351 3279

 

   

Avahooldustöötaja

Lasva

RIINA

NASSAR

517 9250

 

Puhkusel 19.08.-27.08.2019

Avahooldustöötaja

Lasva

VAIKE

MAASK

     

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

TIIA

RAHULA

510 7662

 

 

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

OTT

ALMANN

785 1090

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

Puhkusel 12.08.-26.08.2019

(asendab Rein Kraak)

Planeeringuspetsialist (asendaja)

REIN

KRAAK

  735 5061

 rein.kraak@voruvald.ee

 

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

ALAR

VEIBRI

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

 

Maaspetsialist

magistrikraad insener-maakorraldajana

KRISTA

LEPP

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Puhkusel 16.09.-27.09.2019

Arendusspetsialist

Mairi

Raju-Toots

 

lapsehoolduspuhkusel

 

Arendusspetsialist

bakalaureusekraad avalikus halduses

KERTU

KÜNNAPUU

782 1371

524 5631

kertu.kunnapuu@voruvald.ee

Puhkusel 21.08.-23.08.2019

Hankespetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

INGE

VILL

5306 4722

 

inge.vill@voruvald.ee

Puhkusel 12.08.-13.09.2019

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

PEEP

KIMMEL

735 5058

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

Puhkusel 19.08.-23.08.2019, 23.09.-27.09.2019

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad loodusvarade kasutamises ja kaitses

MERLE

TARREND

782 8091

504 9458

merle.tarrend@voruvald.ee

Puhkusel 2.09.-20.09.2019

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

AIVI

JÄÄGER

799 9363

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

ÜLO

TÄHT

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

Majandustöötaja

AIN

ANNUS

5329 2712

ain.annus@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

(teede alal)

JAAN

RÜÜBERG

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

Puhkusel 5.08.-2.09.2019

Majandustöötaja

(teede alal)

HEIKI 

PILT

5194 8118 heiki.pilt@voruvald.ee  

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00; 

raamatupidaja-kassapidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad ökonomist-raamatupidajana

RIINA

LAANELEPP

782 2712

5336 4606

riina.laanelepp@voruvald.ee

 

Pearaamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

HIIE

SOOME

789 8294

hiie.soome@voruvald.ee

Puhkusel 7.10.-25.10.2019

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

MAIRE

PALO

782 2712

maire.palo@voruvald.ee

Puhkusel 19.08.-30.08.2019

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

MAI

KOORT

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

KARMEN

KELP

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

Puhkusel 19.08.-27.08.2019

Raamatupidaja

TAIMI

TINTSO

782 2712

taimi.tintso@voruvald.ee

Raamatupidaja-kassapidaja

JELENA

GOLUBOVA

735 5060

jelena.golubova@voruvald.ee

Puhkusel 5.08.-23.08.2019