Valdade ühinemislepingute muutmise eelnõu avalikustamine

Võru Vallavolikogu suunas oma 11.04.2018.a protokollilise otsusega avalikule väljapanekule Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu ja Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu muutmise eelnõu. Eelnõuga on plaanis muuta ühinemislepingute lisaks olevaid investeeringute tabeleid.

Eelnõule on võimalik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult hiljemalt 28.05.2018 kell 16:30 aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605.

Eelnõu seletuskiri

Eelnõu ühinemislepingute muutmine

Eelnõu lisa 1

Eelnõu lisa 2