Kooli lõpetamise toetus

Kirjeldus:

Kooli lõpetamise toetust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elaval:

  • väga heade tulemustega (võib esineda üks neli) põhikooli lõpetajal,
  • väga heade tulemustega põhikoolijärgse õppeasutuse esmasel lõpetajal,
  • gümnaasiumi medaliga (kuld ja hõbemedal) lõpetajal,

Taotlust saab esitada kooli lõpetamise aasta lõpuni.

Toetuse suurus:

200 eurot

Kestvus:

Toetus makstakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 6

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 785 1471, 5332 4890 e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Kooli lõpetamise toetuse taotlemiseks esitab kooli lõpetaja vallavalitsusele taotluse. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi ning esitada koopia lõputunnistusest.

Vajaminevad dokumendid:

Taotlus
Lõputunnistuse koopia

Viide:

Kooli lõpetamise toetuse taotluse vorm (PDF)