Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Kirjeldus:

Jäätmevaldajal on õigus taotleda korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamist, kui jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- ja äritegevus või muu tegevus.

Vallavalitsuse kontrollib taotluses esitatud infot. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Õigusaktid:

Jäätmeseadus § 69 lg 4
Lasva valla jäätmehoolduseeskiri 
Orava valla jäätmehoolduseeskiri
Sõmerpalu valla jäätmehoolduseeskiri
Vastseliina valla jäätmehoolduseeskiri 
Võru valla jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist Merle Tarrend, telefon 782 8091, 504 9458, e-post merle.tarrend@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Esitage korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus Võru Vallavalitsusele paberkandjal.

Taotluses on oluline märkida kinnistu aadress ja jäätmeveost vabastamise põhjendus ning taotleja nimi ja kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress).

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument