Matusetoetus

Kirjeldus:

Matusetoetust on õigus saada matuse korraldajal, kui lahkunu elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Võru vald.

Matusetoetuse suurus on 300 eurot.

Kestvus:

Matusetoetus makstakse 3 tööpäeva jooksul taotluse esitamist.

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 4

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 785 1471, 5332 4890 e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lahkunu nimi, isikukood ja taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ning arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument

Viide: