UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Riigikaitselised õppused juulis ja augustis

Seoses 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõppe läbiviimisega ajavahemikul juuli – august (nädal 29–32), anname teada väljaõppealade kasutamisest vastavalt lisades märgitule. 

Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju. Imitatsioonivahendeid kasutatakse ajavahemikul
07.00–21.00ni.

Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida harjutuste raames. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi operatiivkorrapidajaga kontaktnumbril +372 717 5499.

AJAD JA KOHAD