UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Suvilapiirkondadesse vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine

Võru Vallavalitsus on ette valmistamas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastustaotlust Navi külas Ehitaja tee aianduspiirkonnas ja Võrumõisa ning Konnametsa aianduspiirkonnas vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks. Projekti ellu viimiseks on vajalik saada vähemalt 60% kinnistuomanike nõusolekud rajatava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Selleks kogutakse kinnistuomanikelt ajavahemikus 28.07 - 05.08.2018 kohapealsete ülevaatuste käigus allkirjastatud kooskõlastuslehtesid. Kooskõlastuslehtede kaudu kogutakse vajalikku informatsiooni rahastustaotluse koostamiseks.

Juhul kui eelpooltoodud ajavahemikul ei õnnestu kinnistuomanikuga kohapeal kohtuda, edastatakse kooskõlastusleht kinnistuomaniku elukohajärgsele postiaadressile.

Ühtekuuluvusfondi taotlust koostab Võru Vallavalitsuse tellimusel Keskkonnalahendused OÜ. Küsimuste korral kirjutada e-maili aadressile: indrek@keskkonnalahendused.ee või helistada tel: +372 510 9135 (Indrek Tamberg).