Uudised ja teated:

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtaeg on 13. mai 2019

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Rohkem info ja blanketid on leitavad SIIT