Uudised ja teated:

« Tagasi

Keskkonnaamet teatab

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 27.03.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/271 on algatatud määruse „Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine"
menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.
 
Menetluse materjalidega (määrus, seletuskiri) on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru (Karja 17a) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14) ning Keskkonnaameti (www.keskkonnaamet.ee) veebilehel ajavahemikus 15.04.–30.04.2019.
 
Keskkonnaamet ootab teie põhjendatud ettepanekuid ja arvamusi hiljemalt 10. maiks 2019 e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu.
 
Loodusobjektide looduskaitseväärtuse kadumise või erinevat tüüpi kaitsealade kattumise tõttu arvatakse riikliku kaitse alt välja järgmised Võru maakonnas asuvad pargid ja puistud:
*Kuldre põlispuude grupp Antsla vallas
*Meremäe kaasik Setomaa vallas
*Vastseliina linnuse põlispuude grupp ja Vana-Saaluse põlispuud Võru vallas
*Vastse-Roosa põlispuude grupp Rõuge vallas
 
Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.
 
Täiendav info telefonil 5336 5805 Maris Paju või e-posti aadressil maris.paju@keskkonnaamet.ee.