Uudised ja teated:

« Tagasi

PRESSITEADE: Ettepanek planeeritava linnufarmi asukoha muutmiseks

Võru Vallavalitsus
PRESSITEADE
08.10.2018

ETTEPANEK PLANEERITAVA LINNUFARMI ASUKOHA MUUTMISEKS

Täna, 8. oktoobril 2018 arutas Võru Vallavalitsus Väimelasse planeeritud linnufarmiga seonduvat. Avalikkuse suurest vastuseisust tulenevalt tegi Võru Vallavalitsus arendajale ettepaneku kaaluda planeeritava linnufarmi rajamiseks alternatiivse asukoha leidmist.

8. märtsil 2017 algatati Võru Vallavolikogu otsusega nr 210 Lõuna-Eesti Talumuna OÜ taotluse alusel detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine Väimela alevikus asuvatel Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 kinnistutel. Detailplaneeringu algatamisega seonduv on tekitanud kohalike elanike ja ettevõtete seas olulist vastuseisu. Võru Vallavalitsus on seisukohal, et praegune planeeritav linnufarmi asukoht ei ole vallaelanike huvidega kooskõlas.

Lisainformatsioon: planeeringuspetsialist Valeria Litvinenko, telefon 735 5061, e-post valeria.litvinenko@voruvald.ee.

Pressiteate koostas:

Lisanna Elm
Võru Vallavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5345 0975
lisanna.elm@voruvald.ee