Valimisjaoskonnad Võru vallas

  • valimisjaoskond nr 1 – Palo tee 46, Lasva küla, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 2 – Pargi tee 2, Orava küla, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 3 – teisel eelhääletamise päeval ja valimispäeval Koolimaja, Osula küla, Võru vald, Võru maakond ning esimesel ja kolmandal eelhääletamise päeval Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 4 – Võidu tn 38, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 5 – teisel eelhääletamise päeval ja valimispäeval Võru tee 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond ning esimesel ja kolmandal eelhääletamise päeval Matussaare tee 1, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond;
  • valimisjaoskond nr 6 - Järve tn 7, Puiga küla, Võru vald, Võru maakond.

 

Võru valla valimisjaoskondade moodustamine ja jaoskondade piirid

 

Täpsem info Euroopa Parlamendi valimiste kohta 2019. a

 

Valimiste korraldaja Võru vallas

vallasekretär Inga Leelanss

tel: 782 1365, mob: 5692 0660

e-post: inga.leelanss@voruvald.ee