Hajaasustuse programm 2019

2019 aasta taotlusvoor on avatud  11. märts kuni 13. mai 2019.

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente: taotlus, eelarve, tegevuse kirjeldus, 2 hinnapakkumist (või kalkulatsioon), omaosaluse garantiikiri.

Iga tegevuse kohta tuleb esitada eraldi taotlus koos vastavate lisadega, nt veesüsteemidele üks taotlus ja kanalisatsioonisüsteemidele teine taotlus.

Taotlused esitada digitaalselt allkirjastatult vald@voruvald.ee või tuua Võru Vallavalitsusse, Võrumõisa tee 4a, Võru. 

Infopäevad:

2. aprill 2019 kell 15 Orava raamatukogu

3. aprill 2019 kell 15 Vastseliina rahvamaja

4. aprill 2019 kell 16 Võru Vallavalitsuse II korruse saal

 

Võru Vallavolikogu 13.02.2019 otsusega määrati programmi eelistatud sihtrühmaks lastega pered, majapidamised, mille leibkonda kuulub sügava puudega isik(ud) ning vanaduspensionärid. 

Projekti hindamiskomisjoni kuuluvad: Ilmar Ploom, Vaido Ermel, Meelis Aianurm, Rudolf Kauksi, Riina Sabalisk, Urmas Juhkam, Peep Kimmel, Juris Juhansoo.

Määrus 

Taotlusvorm 2019

Projekti eelarve

LISA Veesüsteemid

LISA Kanalisatsioonisüsteemid

LISA Juurdepääsuteed

LISA Autonoomne elektrisüsteem

Garantiikirja näidis

Arvutamise abimees

 

Infoks veeanalüüse veesüsteemide projekti jaoks saab Võrus anda Terviseametisse. Eelnevalt on vaja sealt võtta pudel. Info telefonil 5334 0059.

10. aprill 2019 (Jüri 12, Võru, endine maavalitsuse hoone) 8–12 

15. mai 2019 (Jüri 12, Võru, endine maavalitsuse hoone) 8–12

 

Kertu Künnapuu
arendusspetsialist
524 5631
kertu@voruvald.ee
www.voruvald.ee