Võru Vallavalitsuse hanked

Koolipsühholoogi teenus - lihtsustatud korras hange

Otselepingu sõlmimine Võru valla bussiliinide nr 2 ja 3 teenindamiseks

Võru valla 2018 a. teekatete ehitus

Võru vallale kett-võsaniiduki soetamine

Võru valla jalgteede asfalteerimistööde teostamine

Võru valla teede pindamistööde teostamiseks

Võru Vallavalitsuse parkla ehitus - lihtsustatud korras hange

Võru valla haljasalade hooldus 2018 - lihtsustatud korras hange

Võru valla kohanimetähised (märk 641) - lihtsustatud korras hange

 

Võru valla 2018. aasta teehooldustööd RH 196324 (2018)

Korraldatud jäätmevedu  Võru ja Sõmerpalu vallas RH 152908 (2014)

Väimela lastepäevakodu ventilatsioonisüsteemide ehitamine ja rühmaruumi remont RH 152365 (2014)

Puiga lasteaia mänguväljaku inventari hange RH 144602 (2013)

Bussi kapitalirent RH 144339 (2013)

Puiga lasteaia mööbli ja sisustuse hange RH 140702 (2013)

Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise finantseerimine RH 140146 (2013)

Tseatsungõlmaa lasketiiru juurdepääsutee teelõigu rekonstrueerimine RH 137276 (2012)

Puiga lasteaia juurdeehitus ja rekonstrueerimine RH 135706 (2012)

Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise ehitusjärelevalve teostamine RH 135532 (2012)

 

Võru Vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saab informatsiooni riigihangete registrist.

 

Võru valla 2018.a. hankeplaan

Võru valla 2017.a. hankeplaan