Võru Vallavalitsuse hanked

Lihtsustatud korras hange „Võru valla elektripaigaldiste käidukorralduse teenus 2019-2021"

Lihtsustatud korras hange „GPS jälgimisseadmete rent ning kaughaldusteenuse tellimine"

Lihtsustatud korras hange „Võru valla 2018. ja 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimine"

Lihtsustatud korras hange „Sõiduautode soetamine Võru valla sotsiaalosakonnale"

Lihtsustatud korras hange „2018 - 2019 a. talveperioodil lumetõrjetööde teostamine Võru valla kohalikel ja avalikult kasutatavatel teedel ning tänavatel"

Lihtsustatud korras hange „GPS seadmete rent ja teenuse osutamine"

Lihtsustatud korras hange „Küttepuude ost 2018-2019 kütteperioodiks, 404 rm"

Kruusateede remondi hange

Lihtsustatud korras hange „Koolipsühholoogi teenus"

Otselepingu sõlmimine Võru valla bussiliinide nr 2 ja 3 teenindamiseks

Võru valla 2018 a. teekatete ehitus

Võru vallale kett-võsaniiduki soetamine

Võru valla jalgteede asfalteerimistööde teostamine

Võru valla teede pindamistööde teostamiseks

Lihtsustatud korras hange - Võru Vallavalitsuse parkla ehitus

Lihtsustatud korras hange - Võru valla haljasalade hooldus 2018

Lihtsustatud korras hange - Võru valla kohanimetähised (märk 641)

 

Võru valla 2018. aasta teehooldustööd RH 196324 (2018)

Korraldatud jäätmevedu  Võru ja Sõmerpalu vallas RH 152908 (2014)

Väimela lastepäevakodu ventilatsioonisüsteemide ehitamine ja rühmaruumi remont RH 152365 (2014)

Puiga lasteaia mänguväljaku inventari hange RH 144602 (2013)

Bussi kapitalirent RH 144339 (2013)

Puiga lasteaia mööbli ja sisustuse hange RH 140702 (2013)

Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise finantseerimine RH 140146 (2013)

Tseatsungõlmaa lasketiiru juurdepääsutee teelõigu rekonstrueerimine RH 137276 (2012)

Puiga lasteaia juurdeehitus ja rekonstrueerimine RH 135706 (2012)

Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise ehitusjärelevalve teostamine RH 135532 (2012)

 

Võru Vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saab informatsiooni riigihangete registrist.

 

Võru valla 2018.a. hankeplaan

Võru valla 2017.a. hankeplaan