HARIDUSE-, KULTUURI- JA SPORDIKOMISJONI TÖÖPLAAN AASTAKS 2018

 

Jrk nr

Tegevus

Täitmise aeg

1.

EESTI VABARIIK 100 arutelu (mida Võru vallas selle jaoks tehakse, kas vallavalitsus on plaani pidanud ja millist abi küsitakse volikogu komisjonilt). Vastseliina piirkonna allasutuste inimestega kohtumine – probleemid, ettepanekud, kuidas edasi? Koolid, rahvamajad, noortekeskused, raamatukogud.

Jaanuar

2.

Kokkusaamine Lasva ja Sõmerpalu piirkonna allasutuste inimestaega – probleemid, ettepanekud, kuidas edasi? Koolid, rahvamajad, noortekeskused, raamatukogud. EESTI VABARIIK – 100.

Veebruar

3.

Kokkusaamine Parksepa ja Puiga piirkonna allasutuste inimestaega – probleemid, ettepanekud, kuidas edasi? Koolid, rahvamajad, noortekeskused, raamatukogud.

Märts

4.

Kokkusaamine Väimela piirkonna allasutuste inimestaega – probleemid, ettepanekud, kuidas edasi? Lasteaed, tervisekeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Tsenter.

Aprill

5.

Noortekeskuste tegevuse ülevaade: kuidas üles ehitatud, kuidas töötavad, mis probleemid, kuidas edasi liikuda? .„Punane maja" Parksepas (vana koolimaja) korda tegemise arutelu. Koolide valmisolekust uueks õppeaastaks (osalevad koolijuhid).

Mai

6.

Rahvamajade-kultuurimajade tegevuse arutelu sh kuidas ja mismoodi toimub ülevallaliste ürituste organiseerimine. Piusa Külastuskeskus – probleemid, vajadused.

Juuni

7.

Valla koolide valmisolek uueks õppeaastaks: milline on reaalne valmisolek hea õpetajate kaadri ja personali osas, millist abi oodatakse volikogult?

August

8.

Väimela Tervisekeskuse uus hooaeg: probleemid ja tuleviku plaanid

September

9.

Valdkonna I poolaasta analüüs. Ettevalmistused uue aasta eelarve koostamiseks.

Oktoober

10.

Ülevaade vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametike tööst: probleemid, ettepanekud, kuidas komisjon saab aidata?

November

11.

Kokkuvõte komisjoni esimesest tegutsemisaastast: probleemid, kuidas edasi, edasiste koosolekute arutelu.

Vastseliina Piiskopilinnus – selle areng, tulevik.

Detsember