KIK toetused

KIK projekt 14534 "Võru valla haridusasutustele loodusalaste õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019 õppeaastal" 

Toetus 18 320.-

Omafinantseering  1 119.-

 

 

KIK projekt 13311 "Võru valla lasteaedade lastele ja koolide õpilastele loodusalase õppeprogrammide ja õppekäikude läbiviimine 2017/2018 õppeaastal"

Toetus 8 187.- 

Projekt on edukalt ellu viidud.