KIK toetused

KIK projekt 13311 "Võru valla lasteaedade lastele ja koolide õpilastele loodusalase õppeprogrammide ja õppekäikude läbiviimine 2017/2018 õppeaastal"

Toetus 8 187.- 

Projekt on edukalt ellu viidud.