Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 
Võru Vallavalitsus
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Telefon: 785 1242
 
Vastuvõtuajad tööpäevadel 08.00–12.00 ja 13.00–16.30.
 
Leia meid Facebook'ist: www.facebook.com/voruvald
 
 
 

 

 

Võru Vallavalitsus
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Telefon: 785 1242
 
Registrikood: 77000393
 
Vastuvõtuajad tööpäevadel 08.00–12.00 ja 13.00–16.30.
 
SEB pank: EE931010402007075008
SWEDBANK: EE602200221045260820
 
Arved vallale: FFF2561@arved.ee
 

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

                      

Vallavanem

KALMER

PUUSEPP

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Puhkusel 13.–24.08.2018

Abivallavanem

(majandusalal)

JURIS

JUHANSOO

735 5059

526 2886

juris.juhansoo@voruvald.ee

Puhkusel 27.08–3.09.2018

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

PIRET

OTSATALU

785 1180

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

Puhkusel 9.–17.08.2018

KANTSELEI  

Vallasekretär

INGA

LEELANSS

782 1365

5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee

Sekretär

HELLE

KAUTS

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

Registripidaja

ANNE

TRUMM

782 1576

anne.trumm@voruvald.ee

Puhkusel 13.08.–28.08.2018

Personalispetsialist

ESTER

VALGEMÄE

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

Avalike suhete spetsialist

LISANNA

ELM

786 8800

5345 0975

lisanna.elm@voruvald.ee

 

IT-peaspetsialist

KARL

KUNINGAS

786 8801

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

Puhkusel 6.08.–24.08.2018

IT-spetsialist

GUIDO

KESKKÜLA

528 4359

guido.keskkula@voruvald.ee

 

Jurist

KAJA

KIILO

789 8289

kaja.kiilo@voruvald.ee

Puhkusel 13.08.-24.08.2018

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

SIIRI

KONKSI

782 8092

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

 

Haridusspetsialist

ÜLLE

TILLMANN

786 8805

525 9707

ulle.tillmann@voruvald.ee

 

Kultuurispetsialist

MAARIKA

ROSENBERG

786 8805

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Noorsootööspetsialist

SIRLE

MUISTE

786 8805

514 7008

sirle.muiste@voruvald.ee

Puhkusel 21.–31.08.2018

SOTSIAALOSAKOND

Sotsiaalosakonna juhataja

ANGELA

JÄRVPÕLD

789 8247

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee

Puhkusel 16.-31.08.2018

Lastekaitsespetsialist

RIINA

MANDEL

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

Puhkusel 6.–24.08.2018

 

Lastekaitsespetsialist

KRISTINA

TOBRELUTS

5194 6420

kristina.tobreluts@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

KADRI

TRUIJA

785 1471

5302 5280

kadri.truija@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

MARIA

SAARME

785 1471

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

ENE

ANDREJEV

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

HELLI

KALDA

522 6285

helli.kalda@voruvald.ee

Puhkusel 13.–24.08.2018.

Avahooldusspetsialist 

AINO

KAURSON

785 1471

5326 8535

aino.kaurson@voruvald.ee

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

TIIU

LIIVAOJA

5354 3534 Puhkusel 3.-16.09.2018

Avahooldustöötaja

Vastseliina

KÜLLI

ZIUGAND

5365 9546 Puhkusel 1.–16.08.2018

Avahooldustöötaja

Võru

 

 

 

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

VAIKE

RUNTAL

  Puhkusel 6.–19.08.2018  

Avahooldustöötaja

Orava

EIKE

KASELAAN

5351 3279    

Avahooldustöötaja

Lasva

RIINA

NASSAR

517 9250 Puhkusel 6.08–3.09.2018

Avahooldustöötaja

Lasva

VAIKE

MAASK

     

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

TIIA

RAHULA

510 7662  
MAJANDUSOSAKOND

Ehitusspetsialist

OTT

ALMANN

785 1090

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

Puhkusel 6.–17.08.2018

Planeeringuspetsialist

VALERIA

LITVINENKO

735 5061

valeria.litvinenko@voruvald.ee

Puhkusel 21.08–13.09.2018

Maaspetsialist

ALAR

VEIBRI

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

Puhkusel 17.08-21.08.2018

Maaspetsialist

KRISTA

LEPP

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Arendusspetsialist

Mairi

Raju-Toots

 

lapsehoolduspuhkusel

 

Arendusspetsialist

KERTU

KÜNNAPUU

 

524 5631

kertu.kynnapuu@voruvald.ee

 

Hankespetsialist

INGE

VILL

5306 4722

inge.vill@voruvald.ee

Puhkusel 16.07–17.08.2018

Teedespetsialist

PEEP

KIMMEL

782 2716

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

Puhkusel 13.–17.08.2018

Keskkonnaspetsialist

MERLE

TARREND

782 8091

504 9458

merle.tarrend@voruvald.ee

Majandusspetsialist

AIVI

JÄÄGER

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

Puhkusel 16.07–17.08.2018

Majandustöötaja

VARNO

RÄST

5343 3570

 

Majandustöötaja

ÜLO

TÄHT

5356 1216

 

Majandustöötaja

ÜLLAR

LAND

516 6412

 

Majandustöötaja

(teede alal)

JAAN

RÜÜBERG

529 9561

Puhkusel

13.08.-14.09.2018

 

FINANTSOSAKOND

Finantsosakonna juhataja

RIINA

LAANELEPP

782 2712

5336 4606

riina.laanelepp@voruvald.ee

 

Pearaamatupidaja

HIIE

SOOME

789 8294

hiie.soome@voruvald.ee

Raamatupidaja

MAIRE

PALO

782 2712

maire.palo@voruvald.ee

Puhkusel 21.–31.08.2018

Raamatupidaja

MAI

KOORT

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

KARMEN

KELP

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

Puhkusel 13.–24.08.2018

Raamatupidaja

TAIMI

TINTSO

782 2712

taimi.tintso@voruvald.ee

Puhkusel 6.–17.08.2018

Raamatupidaja-kassapidaja

JELENA

GOLUBOVA

735 5060

jelena.golubova@voruvald.ee

Puhkusel 6.–17.08.2018