Leader toetus

3.-4. mai 2018 toimub koolitus Suursündmuste ohutus, Kubija hotell-looduspsa konverentsisaalis. 

Info ja registreerimine: Kristi Vals, 521 5204

Päevakava

 

Leader projektitoetus PRIA otsus 30.01.2018 nr 13-6/164

Telkide (4*8 m - 2 tk, 4*4 m - 1 tk) ostmine, koolituste, sündmuste korraldamine, reklaamaterjalide tootmine. 

Toetus 20 208,66.-