MAAELUKOMISJONI TÖÖPLAAN AASTAKS 2018

 

Jrk nr

Tegevus

Täitmise aeg

1.

Maaelukomisjoni põhiülesannete määratlemine, tööplaani koostamine 2018. aastaks.

Jaanuar

2.

Kordade arutelu.

Veebruar

3.

Piirkondade külastamine, Sõmerpalu piirkonna külastamine ja avalik koosolek. Ühendustele tegevustoetuste taotlemistingimuste väljatöötamiseks ettepanekute tegemine vallavalitsusele.

Märts

4.

Võru valla: Navi, Tagaküla, Parksepa piirkonna külastamine ja avalik koosolek.

Aprill

5.

Vastseliina piirkonna külastamine ja avalik koosolek.

Mai

6.

Võru valla: Juba ja Puiga piirkonna külastamine ja avalik koosolek.

Juuni

7.

Lasva piirkonna külastamine ja avalik koosolek.

August

 

8.

Orava piirkonna külastamine ja avalik koosolek.

September

 

9.

Taotluste läbivaatamine. Ühenduste ja mittetulundusühingute ümarlaud.

Oktoober

 

10.

Aasta kokkuvõtete tegemine ja taotluste läbivaatamine.

November

 

11.

2018. aasta tegevuste ülevaate tegemine.

Detsember

 

 

Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse teisi spetsialiste.

Komisjoni tööplaan ei ole lõplik. Muudatused tulevad töökäigus ja hetkesituatsioonist lähtuvalt.

Komisjoni istungid toimuvad reeglina üks kord üle kuu (vajadusel tihemini). Juulikuus istungit ei toimu.