MAJANDUSKOMISJONI TÖÖPLAAN AASTAKS 2018

 

Jrk nr

Tegevus

Täitmise aeg

1.

Majanduskomisjoni tööplaani koostamine ja kinnitamine.

Kohtumine AS Võru Vesi esindajatega.

Jaanuar

2.

Tutvumine Vastseliina piirkonna allasutustega ja Vastseliina tööstusalaga (Förmann NT AS, Scan Production OÜ ).

Veebruar

3.

Tutvumine Sõmerpalu piirkonna allasutustega.

Vallateede kevadine ülevaatus.

Märts

4.

Tutvumine Orava piirkonna allasutustega.

Aprill

5.

Tutvumine Lasva piirkonna allasutustega.

Mai

6.

Tutvumine Puiga piirkonna allasutustega ja tööstusalaga (Puiga Soojus OÜ, Kaaro Hall OÜ, Puigar OÜ).

Juuni

7.

Tutvumine Väimela ja Parksepa piirkonna allasutustega.

August

8.

2018/2019 talihoolduseks valmisoleku kontroll.

September

9.

Üldplaneeringu ja arengukava tegevuse arutelu.

Oktoober

10.

Komisjonile laekunud avalduste arutamine ja võimalike lahenduste pakkumine.

November

 

Ettenägematute asjaolude ilmnemisel võib tööplaani korrigeerida.