Raamatukogu

Kontakt

Aadress

Hanikase raamatukogu

Juhataja Tuuli Dolgošev

797 9465

hanikase@orava.ee

Hanikase küla

64107 Võru vald

Kirepi raamatukogu

Direktor Tuuli Eksin

786 4635

kirepiraamat@gmail.com

Kose alevik

65502 Võru vald

Kääpa raamatukogu

Direktor Karmen Liping

782 8152

karmen@lasva.ee

Kääpa

65545 Võru vald 

Lasva raamatukogu

Juhataja Tea Kallaste

735 0875

tea@lasva.ee

Lasva

Palo Tee 46

65401 Võru vald

Loosi raamatukogu

Juhataja Siiri Mägi

785 1467

raamatukogu@loosi.ee

Loosi

65260 Võru vald 

Orava raamatukogu

Juhataja Tuuli Dolgošev

5342 7417

raamatukogu@orava.ee

Orava

64101 Võru vald

Osula raamatukogu

Direktor Ülle Ermel

789 5352

ylle.ermel@gmail.com

Osula

66602Võru vald

Parksepa raamatukogu

Direktor Elvi Määr

785 0515

elvima@hot.ee

Parksepa

65501 Võru vald

Puiga raamatukogu

Direktor Maire Noormaa

782 8083

maire.noor@mail.ee

Järve 7

Puiga küla

65502 Võru vald

Sõmerpalu raamatukogu

Direktor Külli Ossul

789 6496

spalu.rk@mail.ee

Sõmerpalu

66629 Võru vald

Tsolgo raamatukogu

Juhataja Vaike Rätsepp

787 6432

vaike@lasva.ee

Tsolgo

65552 Võru vald

Vana-Vastseliina raamatukogu

Juhataja Tiiu Pihla

785 6840

tiiupihla@gmail.com

Vana-Vastseliina

65254 Võru vald

Vastseliina raamatukogu

Direktor Lea Lillemets

785 1041

valiinark@gmail.com

Vastseliina

Võidu 38

65201 Võru vald

Väimela Raamatukogu

Juhataja Ülle Pungits

785 0809

ylle.pungits@vkhk.ee

Väimela

65566 Võru vald