Sünnitoetus

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal, kelle elukoht 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel on Võru vald ja tingimusel, et laps on samuti rahvastikuregistri andmetel Võru valla elanik.

Toetus makstakse välja kahes osas:

  • I osa – 200 eurot sünni registreerimise järgselt;
  • II osa – 150 eurot lapse ühe aastaseks saamisel, tingimusel, et laps ja üks tema vanematest on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Võru valla elanik.

Sünnitoetuse esimese osa  väljamaksmiseks esitab lapsevanem 2 kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku taotluse. Sünnitoetuse teist osa saab taotleda 2 kuu jooksul pärast lapse ühe aastaseks saamist.

Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest.

Sünni registreerimise järgselt antakse Võru Vallavalitsuselt lapsevanemale kinkepakk.

Kestvus:

Sünnitoetus makstakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 3

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 785 1471, 5332 4890 e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Võru valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Võru vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida lapse nimi, isikukood ja taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed (elukoha aadress, telefoni number, e-posti aadress) ning arvelduskonto number ka konto omaniku nimi.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument

Viide:

Sünnitoetuse taotluse vorm (PDF)