UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Riik toetab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumist erakinnistutel

Ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga liitumise edenemine on olnud probleemiks aastaid. Vee-ettevõtted on viimasel kümnendil ehitanud paljudele kinnistutele välja liitumise võimalused, kuid mitmed kinnistud ei ole tänaseni liitunud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) on varasematel aastatel korduvalt uurinud, mis annaks arvestatava tõuke inimestele liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga? Vastuseks on EVEL saanud, et torustike väljaehitamine kinnistul on paljudele elanikele rahaliselt ülejõu käiv ja kui riik rahaliselt toetaks, siis oleks see arvestatav abinõu. EVEL on seda sõnumit korduvalt Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) edastanud. Tänaseks on riik välja töötanud meetme, millega toetatakse kinnistute ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumist reoveekogumisaladel, mille suurus ületab 2000 ie ehk Võrumaal Võru linnas ja vallas (Kose alevikus, Verijärve, Meegomäe, Võrumõisa, Võlsi ja Navi külades).

 

KIK-i juhataja Veiko Kaufmann selgitas pressiteates, et KIK-i jaoks on esmakordne jagada toetusi eraisikutele ning seetõttu on oluline, et meetme kõik aspektid oleksid just taotlejate jaoks võimalikult lihtsad ja arusaadavad. „Oleme eelnevalt toetanud nii siseriiklikust keskkonnaprogrammist kui ka struktuurifondide vahenditest ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitamist, kuid nüüd saame võimaluse toetada eraisikuid sellega liitumiseks. Ikka selleks, et inimesed saaksid tarbida puhast joogivett ja reovesi oleks keskkonna hüvanguks nõuetekohaselt käideldud."

 

Alates 5. juunist ootab KIK eraisikute taotlusi liitumaks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

 

NB! Toetusmeetme infopäev eraisikutele toimub 4. juulil 2018 algusega kell 18:00 Võru Kultuurimajas Kannel väikeses saalis.

 

Info toetusmeetme kohta

 

 Mis on toetuse andmise eesmärk?

 • Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades (reoveekogumisaladel).

Kui suur on vooru eelarve?

 • Kogu vooru eelarve on 10 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Kes saab toetust taotleda?

 • Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Seda saab kontrollida KIK-i kodulehel olevast otsingumootorist. Samuti keskkonnaregistrist. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.
 • Võrumaal ainukeseks piirkonnaks on Võru reoveekogumisala, kuhu kuuluvad Võru linn koos Võru valla lähiümbrusega (Kose alevik, Verijärve, Meegomäe, Võrumõisa, Võlsi ja Navi külad).

Milleks toetust antakse?

 • Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga – kinnistu pealse torustiku ehitamiseks liitumispunktist kuni hooneni. Ühisveevärgi ja/või
  -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas (olemas kinnistu piiri juures liitumispunktid), aga mingil põhjusel ei ole kinnistu liitutud.

Kui suur on toetus?

 • Toetuse suuruse arvutamisel lähtutakse KIK-i poolt ette antud ühikmaksumustest ning toetuse suurus sõltub rajatava torustiku pikkusest. Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000–2500 eurot. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu.

Mida tuleks silmas pidada?

 • Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega.
 • Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Milleks toetust ei anta?

 • Elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks;
 • Projekteerimistöödeks;
 • Varasemalt teostatud tööde rahastamiseks;
 • Hoonestamata kinnistule torustiku rajamiseks;

Kuidas taotleda?

Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium, toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Täpsema informatsiooni leiate KIKi kodulehel: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Toetuse saamiseks soovitame eraisikutel pöörduda AS Võru Vesi poole aadressil Ringtee 10, Võru linn või e-posti teel voru.vesi@voruvesi.ee või helistades telefonil 782 8334. Aitame Teid asjaajamises!

 

AS Võru Vesi