UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Võru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Sõmerpalu ja Parksepa lasteaia direktori ametikoha täitmiseks

Võru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Sõmerpalu ja Parksepa lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.

 

Kandideerijatele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26.augusti 2002 määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele;
  • juhtimiskompetentsid ja –kogemus;
  • teadmised haridusvaldkonnas ning erivajadusega lastega töötamise kogemus.

 

Kandideerijatel esitada:

  • motiveeritud avaldus;
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate  dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: august 2018

Töö asukoht: Võru vald, Sõmerpalu ja Parksepa lasteaed

 

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 15. juuniks 2018 e-posti aadressile vald@voruvald.ee.

Täiendav info telefonil 5309 1595, Siiri Konksi