Uudised ja teated:

« Tagasi

Vallavalitsuse erakorraline istung 7. detsembril 2018

Vallavalitsuse erakorralisel istungil 07.12.2018:

  • Kinnitati lihtsustatud korras hanke "Sõiduautode soetamine Võru valla sotsiaalosakonnale" tulemused.
  • Tunnistati nurjunuks hanked "GPS seadmete rent ja teenuse tellimine" ning "Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamine".
  • Kuulutati välja uus avatud hange  "Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamine".
  • Anti nõusolek Suuremetsa külas Mägiste kinnistule ajutise laskepaiga rajamiseks.
  • Võeti vastu Kose alevikus Valgjärve tn 4 detailplaneering ja suunati see avalikule arutelule.
  • Muudeti Vagula külas Tammi maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti.