VALLAVALITSUS

Kalmer Puusepp vallavanem 782 1090 5 347 0970 kalmer.puusepp@voruvald.ee
Riina Laanelepp finantsosakonna juhataja 782 2712 5 336 4606 riina.laanelepp@voruvald.ee
Juris Juhansoo abivallavanem - majandus 735 5059 526 2886 juris.juhansoo@voruvald.ee
Siiri Konksi haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 782 8092 5 309 1595 siiri.konksi@voruvald.ee
Maarika Rosenberg kultuurispetsialist 786 8805 516 5751 maarika.rosenberg@voruvald.ee
Piret Otsatalu abivallavanem - haridus, kultuur, sotsiaal 785 1180 520 3908 piret.otsatalu@voruvald.ee
Ester Valgemäe personalispetsialist 799 9361   ester.valgemae@voruvald.ee