Avalduste blanketid

Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vormid palume saata vald@voruvald.ee

Igapäevaelu

Elukohateade

Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

 

Sünni registreerimise avaldus  (saab täita kohapeal)

Surma registreerimise avaldus  (saab täita kohapeal)

 

Valla eelarvest toetuste maksmise kord

 

Ehitus/arendus

Detailplaneeringu algatamise taotlus (DOC)

 

Kortermajale toetuse andmise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / XLS)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / XLS)

 

Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord (jõustub 01.01.2019)

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF)
 • Lisa 3 Toetuslepingu vorm (PDF)

 

Kaevetööloa taotlus (PDF / DOC  )

 

Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)

 

Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 2 Loa vorm (PDF / DOC)

 

Haridus/kultuur

Võru valla eealrvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord

Taotluse vorm  (doc)

Taotluse eelarve vorm (xlsx)

Aruande vorm  (doc)

Aruande eelarve vorm (xlsx)

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 • Lisa 1 Avaliku ürituse loa taotlus (PDF / DOC)

 

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

 

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 1 Taotluse eelarve vorm (PDF / XLSX)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 2 Aruande eelarve vorm (PDF / XLSX)

 

Võru valla õpilastranspordi korraldamise, soodustuse andmise ning sõidukulude hüvitamise kord

 • Lisa 1 Sooduskaardi avaldus (PDF / DOCX)
 • Lisa 2 Sõidupiletite hüvitamise aruanne (PDF / DOCX)
 • Lisa 3 Avaldus isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamiseks (PDF / DOCX)
 • Lisa 4 Isikliku sõiduauto kasutamise aruanne (PDF / DOCX)

 

Sotsiaal

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 • Lisa 1 Toidurahatoetuse taotlus (PDF; DOC)
 • Lisa 2 Sotsiaaltoetuse taotlus (PDF; DOC)

 

Hoolekandeteenuste eest maksmise kord

 • Lisa 1 Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks (PDF)
 • Lisa 2 Ülalpidamiskohustuslase kinnitus (PDF)

 

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF)

 

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF)