Avalduste blanketid

Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vormid palume saata vald@voruvald.ee

Igapäevaelu

Elukoha registreerimine

Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Sünni registreerimine

Surma registreerimine

Sünnitoetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus

Kooli mineva lapse toetuse taotlus

Kooli lõpetamise toetuse taotlus

Hooldekodu kohamaksu toetuse taotlus

Eakate juubelitoetuse taotlus

 

Ehitus ja arendus

Detailplaneeringu algatamise taotlus (DOC)

 

Ehitisregistrisse andmete esitamise teatis (DOC) Ehitiste tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumi andmed (DOC)

 

Kortermajale toetuse andmise kord

  • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / XLS)
  • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / XLS)

 

Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord

  • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / XLSX)
  • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / XLSX)
  • Lisa 3 Toetuslepingu vorm (PDF)

 

Kaevetööloa taotlus (PDF / DOC  )

 

Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

  • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)

 

Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

  • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)
  • Lisa 2 Loa vorm (PDF / DOC)