Avalduste blanketid

Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vormid palume saata vald@voruvald.ee

 

Elukohateade

Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

 

Sünni registreerimise avaldus  (saab täita kohapeal)

Surma registreerimise avaldus (saab täita kohapeal)

 

Valla eelarvest toetuste maksmise kord

 

Sotsiaaltoetuste ja –teenuste taotlused

 

Detailplaneeringu algatamise taotlus (DOC)

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 • Lisa 1 Avaliku ürituse loa taotlus (PDF / DOC)

 

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

 • Lisa 1 Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotlus (PDF / DOC)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF)

 

Kortermajale toetuse andmise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / XLS)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / XLS)

 

Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord (jõustub 01.01.2019)

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF)
 • Lisa 3 Toetuslepingu vorm (PDF)

 

Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)

 

Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 2 Loa vorm (PDF / DOC)

 

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 1 Taotluse eelarve vorm (PDF / XLSX)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 2 Aruande eelarve vorm (PDF / XLSX)