Avalduste blanketid

Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vormid palume saata vald@voruvald.ee

Igapäevaelu

 

Ehitus ja arendus

Detailplaneeringu algatamise taotlus (DOC)

 

Ehitisregistrisse andmete esitamise teatis (DOC) Ehitiste tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused
Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumi andmed (DOC)

 

Kortermajale toetuse andmise kord

  • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / XLS)
  • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / XLS)

 

Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord

  • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / XLSX)
  • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / XLSX)
  • Lisa 3 Toetuslepingu vorm (PDF)

 

Kaevetööloa taotlus (PDF / DOC  )

 

Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

  • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)

 

Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

  • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)
  • Lisa 2 Loa vorm (PDF / DOC)
Kaevetööloa taotlus (PDF / DOC  )