Avalduste blanketid

Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vormid palume saata vald@voruvald.ee

Igapäevaelu

Elukoha registreerimine

Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Sünni registreerimine

Surma registreerimine

Sünnitoetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus

Kooli mineva lapse toetuse taotlus

Kooli lõpetamise toetuse taotlus

Hooldekodu kohamaksu toetuse taotlus

Eakate juubelitoetuse taotlus

 

Ehitus ja arendus

Detailplaneeringu algatamise taotlus (DOC)

 

Kortermajale toetuse andmise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / XLS)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / XLS)

 

Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / XLSX)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / XLSX)
 • Lisa 3 Toetuslepingu vorm (PDF)

 

Kaevetööloa taotlus (PDF / DOC  )

 

Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)

 

Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 2 Loa vorm (PDF / DOC)

 

Haridus ja kultuur

Huvihariduse ja -tegevuse õppemaksu (osalustasu) toetus

Laagris ja võistlustel osalemise toetus

Huvitegevuse toetuste korduma kippuvad küsimused

 

Võru valla eealrvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord

 

Avaliku ürituse loa taotlemine

 

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 1 Taotluse eelarve vorm (PDF / XLSX)
 • Lisa 2 Aruande vorm (PDF / DOC)
 • Lisa 2 Aruande eelarve vorm (PDF / XLSX)

 

Võru valla õpilastranspordi korraldamise, soodustuse andmise ning sõidukulude hüvitamise kord

 • Lisa 1 Sooduskaardi avaldus (PDF / DOCX)
 • Lisa 2 Sõidupiletite hüvitamise aruanne (PDF / DOCX)
 • Lisa 3 Avaldus isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamiseks (PDF / DOCX)
 • Lisa 4 Isikliku sõiduauto kasutamise aruanne (PDF / DOCX)

 

Sotsiaal

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

 • Lisa 1 Toidurahatoetuse taotlus (PDF / DOC)
 • Lisa 2 Sotsiaaltoetuse taotlus (PDF / DOC)

 

Hoolekandeteenuste eest maksmise kord

 • Lisa 1 Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks (PDF)
 • Lisa 2 Ülalpidamiskohustuslase kinnitus (PDF)

 

Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF)

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

 

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

 • Lisa 1 Taotluse vorm (PDF)

 

Hooldekodu kohamaksu toetuse taotlus

Eakate juubelitoetus

 

Keskkond

Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmine

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine

Raieloa taotlemine