Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood: 77000393
Tehingupartneri kood: 582101 (vt. rekvisiite)
Telefon: 785 1242
 
Leia meid sotsiaalmeediast
 

 

Vallavalitsuse tööaeg E–R 8.00–16.30.

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures. Väljaspool vastuvõtuaega vastuvõtt eelneval kokkuleppel!

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

 

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Kalmer Puusepp

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Juris Juhansoo

735 5059

526 2886

 

juris.juhansoo@voruvald.ee

Puhkusel 25.10.-29.10.21

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Piret Otsatalu

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

 

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*vallasekretäril esmaspäeviti kl 9.00–12.00; registripidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

 

Vallasekretär

magistrikraad keskkonna-
tehnoloogias /
rakenduskõrgharidus
halduskorralduses

Inga Leelanss

782 1365

5692 0660

 

 

 

inga.leelanss@voruvald.ee

 

 

 


 

Kantseleispetsialist

magistrikraad riigiteadustes

Helle Kauts

785 1242

 

helle.kauts@voruvald.ee

 

 

Registripidaja

keskeriharidus toidukaupade kaubatundmises

Anne Trumm

782 1576

 

anne.trumm@voruvald.ee

Puhkusel 25.10.-29.10.21

 

 

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Ester Valgemäe

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

 

 

Avalike suhete spetsialist

bakalaureusekraad kirjanduses ja kultuuriteadustes /
kõrvaleriala: ajakirjandus ja kommunikatsioon

Birgit Pettai

5309 9116

 

 

birgit.pettai@voruvald.ee

 

 

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

Karl Kuningas

514 1538

 

karl.kuningas@voruvald.ee

 

 

IT-spetsialist

kutseharidus meister-seadistamises

Guido Keskküla

528 4359

 

 

 

 

guido.keskkula@voruvald.ee

 

 

 

 

 

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

Kaja Kiilo

5787 5848

 

kaja.kiilo@voruvald.ee

 

 

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND 

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*haridus- ja kultuuriosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

magistrikraad kultuurharidustöös

Siiri Konksi

5309 1595

 

siiri.konksi@voruvald.ee

Puhkusel 25.10.-29.10.21

 

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

Maarika Rosenberg

516 5751

 

maarika.rosenberg@voruvald.ee

 

 

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Sirle Muiste-Männik

514 7008

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

 

 

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Angela Järvpõld

789 8247

5303 8110

 

 

angela.jarvpold@voruvald.ee

 

 

 

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

Riina Mandel

518 7491

 

riina.mandel@voruvald.ee

 

 

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

Kristina Tobreluts

5194 6420

 

 

kristina.tobreluts@voruvald.ee

Puhkusel 25.10.-29.10.21

 

 

 

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

Kadri Truija

5302 5280

 

 

kadri.truija@voruvald.ee

 

 

 

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

Maria Saarme

785 1180

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Ene Andrejev

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Helli Kalda

785 1471

522 6285

 

helli.kalda@voruvald.ee

 

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

Aino Kaurson

5326 8535

 

aino.kaurson@voruvald.ee

 

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

Tiiu Liivaoja

 

5354 3534

 

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

Külli Ziugand

5365 9546

 

 

Avahooldustöötaja

Võru

Lilia Kaldmäe

513 5343

lilia.kaldmae@voruvald.ee

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

Vaike Runtal

   

Avahooldustöötaja

Orava

Eike Kaselaan

5351 3279

 

 

Avahooldustöötaja

Lasva

Riina Nassar

517 9250

 

riina.nassar@voruvald.ee

 

Avahooldustöötaja

Lasva

Vaike Maask

5550 0635  

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

Tiia Rahula

 

510 7662

 

 
Täiskasvanute tugiisik

 

 

Ly Pihkanen

 

5389 1053

 

ly.pihkanen@voruvald.ee

 

Täiskasvanute tugiisik

 

 

Marianne Hermann

 

5375 3223

 

 

marianne.hermann@voruvald.ee

 

 

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

Ott Almann

5665 2826

 

ott.almann@voruvald.ee

Puhkusel 25.10.-29.10.21

Ehitusspetsialist

rakenduskõrgharidus maaehituses

Risto Kikkas

5365 7567

785 1090

 

risto.kikkas@voruvald.ee

 

Planeeringuspetsialist

magistrikraad maastikuarhitektuuris

Triinu Jürisaar

735 5061

5696 5750

 

triinu.jurisaar@voruvald.ee

 

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

Alar Veibri

782 2716

5910 5585

 

 

 

alar.veibri@voruvald.ee

 

 

 

Maaspetsialist

magistrikraad insener-maakorraldajana

Krista Lepp

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Arendusspetsialist Merle Tsirk

782 1371

524 5631

merle.tsirk@voruvald.ee

Hankespetsialist

teenistussuhe peatatud

       

 

Hankespetsialisti asendaja

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Rein Kraak

5306 4722

 

rein.kraak@voruvald.ee

 

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

Peep Kimmel

735 5058

529 0640

 

peep.kimmel@voruvald.ee

Puhkusel 26.10.-29.10.21

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad 

keskkonnakaitses

Jaanus Tanilsoo

782 8091

504 9458

 

jaanus.tanilsoo@voruvald.ee

 

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

Aivi Jääger

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

Majandustöötaja

Ülo Täht

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

 

Majandustöötaja Jaan Rüüberg

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

(teede alal)

Heiki Pilt

5194 8118

 

heiki.pilt@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

Margus Muts

5329 2712

 

margus.muts@voruvald.ee

 

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00; 

raamatupidaja-kassapidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad majandusküberneetikas

Jaano Uibo

5336 4606

 

jaano.uibo@voruvald.ee

 

Pearaamatupidaja

Eva Rõõmus

789 8294

eva.roomus@voruvald.ee

 

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

Maire Palo

782 2712

maire.palo@voruvald.ee

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

Mai Koort

782 2712

 

 

 

mai.koort@voruvald.ee

 

 

 

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

Karmen Kelp

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

 

 

Raamatupidaja

Taimi Tintso

782 2712

 

taimi.tintso@voruvald.ee

 

 

Raamatupidaja-kassapidaja

Jelena Jivora

735 5060

 

 

jelena.jivora@voruvald.ee