Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood: 77000393
Telefon: 785 1242
Leia meid Facebook'ist: www.facebook.com/voruvald
 

Vallavalitsuse tööaeg 8.00–16.30.

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures. 

Väljaspool vastuvõtuaega vastuvõtt eelneval kokkuleppel!

Alates 16.03 Võru Vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu. Teenindamine toimub telefoni ja e-posti teel.

 

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

                      

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

KALMER

PUUSEPP

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

JURIS

JUHANSOO

735 5059

526 2886

juris.juhansoo@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

PIRET

OTSATALU

785 1180

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

 

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*vallasekretäril esmaspäeviti kl 9.00–12.00; registripidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

 

Vallasekretär

magistrikraad keskkonna-
tehnoloogias /
rakenduskõrgharidus
halduskorralduses

INGA

LEELANSS

782 1365

5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee

 

Kantseleispetsialist

magistrikraad riigiteadustes

HELLE

KAUTS

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

 

Registripidaja

keskeriharidus toidukaupade kaubatundmises

ANNE

TRUMM

782 1576

anne.trumm@voruvald.ee

 

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

ESTER

VALGEMÄE

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

 

Avalike suhete spetsialist

 

 

 

Ametikoht täitmata: 

konkursi info

 

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

KARL

KUNINGAS

786 8801

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

IT-spetsialist

kutseharidus meister-seadistamises

GUIDO

KESKKÜLA

528 4359

guido.keskkula@voruvald.ee

Puhkusel 20.04.-30.04.2020

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

KAJA

KIILO

789 8289

kaja.kiilo@voruvald.ee

 

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND 

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*haridus- ja kultuuriosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

magistrikraad kultuurharidustöös

SIIRI

KONKSI

782 8092

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

 

Haridusspetsialist

magistrikraad pedagoogikas

ÜLLE

TILLMANN

786 8805

525 9707

ulle.tillmann@voruvald.ee

 

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

MAARIKA

ROSENBERG

786 8805

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

SIRLE

MUISTE

786 8805

514 7008

sirle.muiste@voruvald.ee

Puhkusel 20.04.-23.04.2020

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ANGELA

JÄRVPÕLD

789 8247

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

RIINA

MANDEL

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

 

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

KRISTINA

TOBRELUTS

5194 6420

 

kristina.tobreluts@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

KADRI

TRUIJA

785 1471

5302 5280

kadri.truija@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

MARIA

SAARME

785 1471

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Puhkusel 01.04.-13.04.2020

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ENE

ANDREJEV

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

Puhkusel 17.04.-30.04.2020

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

HELLI

KALDA

522 6285

 

helli.kalda@voruvald.ee

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

AINO

KAURSON

785 1471

5326 8535

aino.kaurson@voruvald.ee

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

TIIU

LIIVAOJA

5354 3534

 

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

KÜLLI

ZIUGAND

5365 9546

 

 

Avahooldustöötaja

Võru

LILIA

KALDMÄE

513 5343

 

lilia.kaldmae@voruvald.ee

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

VAIKE

RUNTAL

   

Avahooldustöötaja

Orava

EIKE

KASELAAN

5351 3279

 

 

Avahooldustöötaja

Lasva

RIINA

NASSAR

517 9250

 

 

Avahooldustöötaja

Lasva

VAIKE

MAASK

5550 0635  

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

TIIA

RAHULA

510 7662

 

 
Täiskasvanute tugiisik

 

 

LY PIHKANEN

 

5389 1053 ly.pihkanen@voruvald.ee
Täiskasvanute tugiisik

 

 

MARIANNE

HERMANN

 

5375 3223

marianne.hermann@voruvald.ee

Puhkusel 24.03.-24.04.2020

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

OTT

ALMANN

785 1090

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

 

Planeeringuspetsialist

magistrikraad maastikuarhitektuuris

TRIINU

JÜRISAAR

  735 5061

triinu.jurisaar@voruvald.ee

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

ALAR

VEIBRI

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

Maaspetsialist

magistrikraad insener-maakorraldajana

KRISTA

LEPP

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Puhkusel 20.04.-24.04.2020

Arendusspetsialist

magistrikraad orgaanilises keemias / bakalaureusekraad õigusteaduses

MAIRI

RAJU-TOOTS

782 1371

524 5631

mairi.raju-toots@voruvald.ee

Puhkusel 13.04.-17.04.2020

Hankespetsialist -

teenistussuhe peatatud

       

 

Hankespetsialisti asendaja

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

REIN

KRAAK

5306 4722

rein.kraak@voruvald.ee

Puhkusel 6.04.2020-9.04.2020

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

PEEP

KIMMEL

735 5058

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

 

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad 

keskkonnakaitses

JAANUS

TANILSOO

782 8091

504 9458

 

jaanus.tanilsoo@voruvald.ee

Puhkusel 13.04.-30.04.2020

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

AIVI

JÄÄGER

799 9363

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

Majandustöötaja

ÜLO

TÄHT

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

Majandustöötaja

AIN

ANNUS

5329 2712

ain.annus@voruvald.ee

Puhkusel 13.04.-26.04.2020

Majandustöötaja

(teede alal)

JAAN

RÜÜBERG

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

(teede alal)

HEIKI 

PILT

5194 8118

heiki.pilt@voruvald.ee

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00; 

raamatupidaja-kassapidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad ökonomist-raamatupidajana

RIINA

LAANELEPP

782 2712

5336 4606

riina.laanelepp@voruvald.ee

 

Pearaamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

HIIE

SOOME

789 8294

hiie.soome@voruvald.ee

 

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

MAIRE

PALO

782 2712

maire.palo@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

MAI

KOORT

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

KARMEN

KELP

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

Raamatupidaja

TAIMI

TINTSO

782 2712

taimi.tintso@voruvald.ee

Raamatupidaja-kassapidaja

JELENA

GOLUBOVA

735 5060

jelena.golubova@voruvald.ee