EASi toetatud projektid

EU50353 Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine (Võru valla osa - Lõuna-Eesti Haigla ja Valga mnt vahelise kergliiklustee ehitus)

Toetuse summa 275 518.-, omafinantseering 41 328.-

Objekt on valminud.

EU48617 Järvere-Sõmerpalu kergliiklustee ehitamine

Toetuse summa 286 492,21.- , omafinantseering 50 557,45.-

Objekt on valminud ja projekt lõppenud. 

EU51790 Osula - Varese kergliiklustee rajamine

Toetuse summa 165 000.-, omafinantseering 29 117,65.-

Kergliiklustee on valmis. Avamine 5. september 2019.