Hajaasustuse programm 2019

Taotlusvooru laekus 104 taotlust, kus sooviti toetust kogusummas 317 427 eurot. Riik eraldas 2019 aastal Võru vallale toetust summas 74 776 eurot, Võru vald panustab 85 000 euroga. 2019 aastal sai Võru vald määrata toetustena kokku 159 776 eurot. 

 

Toetuse saajad 2019

 

2019 aasta taotlusvoor oli avatud  11. märts kuni 13. mai 2019.

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente: taotlus, eelarve, tegevuse kirjeldus, 2 hinnapakkumist (või kalkulatsioon), omaosaluse garantiikiri.

Iga tegevuse kohta tuleb esitada eraldi taotlus koos vastavate lisadega, nt veesüsteemidele üks taotlus ja kanalisatsioonisüsteemidele teine taotlus.

Taotlused esitada digitaalselt allkirjastatult vald@voruvald.ee või tuua Võru Vallavalitsusse, Võrumõisa tee 4a, Võru. 

Võru Vallavolikogu 13.02.2019 otsusega määrati programmi eelistatud sihtrühmaks lastega pered, majapidamised, mille leibkonda kuulub sügava puudega isik(ud) ning vanaduspensionärid. 

Projekti hindamiskomisjoni kuuluvad: Ilmar Ploom, Vaido Ermel, Meelis Aianurm, Rudolf Kauksi, Riina Sabalisk, Urmas Juhkam, Peep Kimmel, Juris Juhansoo.

Määrus 

Taotlusvorm 2019

Projekti eelarve

LISA Veesüsteemid

LISA Kanalisatsioonisüsteemid

LISA Juurdepääsuteed

LISA Autonoomne elektrisüsteem

Garantiikirja näidis

Arvutamise abimees

 

Infoks veeanalüüse veesüsteemide projekti jaoks saab Võrus anda Terviseametisse. Eelnevalt on vaja sealt võtta pudel. Info telefonil 5334 0059.

 

Kertu Künnapuu
arendusspetsialist
524 5631
kertu@voruvald.ee
www.voruvald.ee