Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtaeg oli 11. juuni 2018, taotlusi laekus 77

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:  taotlus, eelarve, tegevuse kirjeldus, 2 hinnapakkumist (või kalkulatsioon), omaosaluse garantiikiri vabas vormis. Iga tegevuse kohta tuleb esitada eraldi taotlus koos vastavate lisadega, nt veesüsteemidele üks taotlus ja kanalisatsioonisüsteemidele teine taotlus. Taotlused esitada digitaalselt allkirjastatult vald@voruvald.ee või tuua Võru Vallavalitsusse, Võrumõisa tee 4a, Võru. 

Võru Vallavolikogu 11.04.2018 otsusega määrati programmi eelistatud sihtrühmaks lastega pered, majapidamised, mille leibkonda kuulub sügava puudega isik(ud) ning vanaduspensionärid. 

Projekti hindamiskomisjoni kuuluvad: Ilmar Ploom, Vaido Ermel, Meelis Aianurm, Rudolf Kauksi, Riina Sabalisk, Urmas Juhkam, Peep Kimmel, Juris Juhansoo.

Määrus 2018 , määruse seletuskiri

Taotlusvorm

Lisa - Eelarve

Lisa Veesüsteemide tegevuste kirjeldus

Lisa Kanalisatsioonisüsteemide tegevuste kirjeldus

Lisa Juurdepääsuteede tegevuste kirjeldus

Lisa Autonoomsete elektrisüsteemide tegevuste kirjeldus

Arvutamise abimees

 

Kertu Künnapuu
arendusspetsialist
524 5631
kertu.kunnapuu@voruvald.ee
www.voruvald.ee