Koolieelne haridus

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb kaheksa koolieelset lasteasutust:

Parksepas Lasteaia hoone I korrusel tegutseb waldorflasteaed Terve Pere Aed.

 

Üldhariduskoolid

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb seitse üldharidust pakkuvat kooli.

Keskharidust on võimalik omandada kahes koolis:

 

Põhiharidust on võimalik omandada:

 

Kutseharidus

Võrumaa Kutsehariduskeskus

 

Täiskasvanuharidus ja täienduskoolitus

Võru Täiskasvanute Gümnasium

Võrumaa Kutsehariduskeskus (vaata tasuta täiskasvanute koolitusi SIIT)

 

Huvihariduskool

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb ainsa munitsipaalhuvikoolina Vastseliina Muusikakool. Huvitegevust pakub erakoolina Võru vallas Võru Loovuskool