Huvikool

Huvikool

Kontakt

Aadress

Vastseliina Muusikakool

Direktor Märt Metsla

5351 9292

muusikakool@voruvald.ee

vastseliinamuusika.edu.ee

Petseri tn 6

Vastseliina alevik

65201 Võru vald 

 

Huvihariduskool

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb ainsa munitsipaalhuvikoolina Vastseliina Muusikakool