Info seltsidele

 MTÜ-de ümarlaud toimub 4. märtsil kell 16.00 Võru vallamajas.

Päevakord:
  • Seltside tutvustused ( endise Võru valla seltsid Tagaküla,...). Palun anda teada endise Võru valla MTÜ-d, kes veel soovib oma tegevusi tutvustada.
  • MTÜ-de kogukonnamudel vabatahtlikus tegevuses – Eha Paas.
  • Aleviku- ja külavanema statuudi tutvustus.
  • Tagasiside taotlustest ja lepingutest.
  • 2020. aasta tööplaani koostamine, ühisürituste korraldamine (seltside reis/korraldaja Osula külaselts, pinksiturniir/korraldaja Järvere külaselts jne).
 
Maarika Rosenberg
kultuurispetsialist

516 5751