Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 09.06.2021 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 9. juunil 2021 algusega kell 14.00 Võru vallavalitsuse teise korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Päevakord:

 

 1. Ülevaade SA Võrumaa Arenduskeskus tegevusest

Ettekandja: SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots

 

 1. Aktsiaseltsi VÕRU VESI aktsiate soetamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

Kaasettekandja: aktsiaseltsi Võru Vesi esindaja

 

 1. Maakondade arengustrateegiate toetusmeetme taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks ettepaneku esitamine

Ettekandjad: abivallavanem Juris Juhansoo

arendusspetsialist Mairi Raju-Toots

 

 1. Võru valla 2020-2030 arengukava muutmise algatamine

Ettekandja: arendusspetsialist Mairi Raju-Toots

 

 1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Maakasutusõiguse lõpetamine

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Koostöölepingu sõlmimine Transpordiametiga Võrumõisa-Ringtee ristmiku ümberehitamiseks

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru Vallavolikogu 10.03.2021 otsuse nr 256 „Võru valla tervikteede nimekirja kinnitamine" muutmine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

 1. Võru Vallavolikogu revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine Võru valla 2020. a majandusaasta aruande kohta

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Rosenberg

 

 1. Võru valla 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Kalmer Puusepp

 

 1. Sihtasutuse Puiga Spordihoone tegevuse lõpetamine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Võru valla 2021. aasta I lisaeelarve

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Taotlused ja informatsioon
 2. 1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste info

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees


Volikogu istungite protokollid

Volikogu istungite protokolle vaata dokumendiregistrist.