Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 11. aprill 2018. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 11. aprillil 2018. a algusega kell 14.00 Vastseliina Piiskopilinnuse peamajas (Vana-Vastseliina küla, Võru vald, Võru maakond).

 

Volikogu istungile eelneb ringkäik Vastseliina Piiskopilinnuses:

 1. kell 13.00 – Vastseliina Piiskopilinnuse peamaja;
 2. kell 13.30 – Vastseliina Piiskopilinnuse palverännumaja.

 

Peale volikogu istungit on võimalus külastada Vastseliina Lasteaeda (Turu tn 2, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond).

 

Päevakord:

 

 1. Võru valla hangete läbiviimise kord

Ettekandja: hankespetsialist Inge Vill

 

 1. Volituste andmine

Ettekandja: maaspetsialist Krista Lepp

 

 1. Haldusreformi tulemusena moodustunud Võru vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise kokkuvõtte kinnitamine

Ettekandja: planeeringuspetsialist Valeria Litvinenko

 

 1. Võru valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Ettekandja: planeeringuspetsialist Valeria Litvinenko

 

 1. Detailplaneeringute koostamise menetluse lõpetamine

Ettekandja: planeeringuspetsialist Valeria Litvinenko

 

 1. Hajaasustuse programmi 2018. a esitatud taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjoni moodustamine, eelistatud sihtrühma ja toetavate valdkondade prioriteetsuse määramine

Ettekandja: arendusspetsialist Kertu Künnapuu

 

 1. Riigitee rajamiseks vajaliku katastriüksuse ostmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kergliiklustee rajamiseks vajaliku katastriüksuse ostmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vastseliina valla ja Orava valla ühinemislepingu ja Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemislepingu muutmise I lugemine ja avalikule väljapanekule suunamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2018 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2018. a I lisaeelarve

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru valla 2018. a eelarve I kvartali täitmine

Ettekandja: finantsnõunik Riina Laanelepp

 

 1. Taotlused

13.1 Tilsico OÜ avaldus

13.2 Timcar Agro OÜ avaldus

13.3 Haridus- ja Teaduministeeriumi pöördumine

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees