Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 11. märts 2020. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 11. märtsil 2020. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Päevakord:

 1. Koostöö SA-ga Võru Kannel

Ettekandja: SA Võru Kannel juhatuse liige Heiki Kelp

 

 1. Võru esmatasandi tervisekeskuse detailplaneeringu tutvustamine

Ettekandja: hoone eriosade projekteerija Aare Asber

 

 1. Ühise tegutsemise kokkuleppe sõlmimine Võru esmatasandi tervisekeskuse projekti elluviimiseks (protokolliline otsus)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. AS Võru Vesi aktsiate soetamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjoni moodustamine, eelistatud sihtrühma ja toetavate valdkondade prioriteetsuse määramine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2020 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava III osa

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Ettekandja: arendusspetsialist Mairi Raju-Toots

 

 1. Planeeritavate Võlsi ja Kirumpää reoveekogumisalade veemajandusprojektide omaosaluse garanteerimine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

 

 1. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

 

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Tuuleniidu)

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Töökoja)

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Metsajaani katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar

 

 1. Võru Vallavolikogu 14.08.2019 määruse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: noorsootööspetsialist Sirle Muiste

 

 1. Ülevaade huvihariduse rahastamisest

Ettekandja: noorsootööspetsialist Sirle Muiste

 

 1. Võru valla 2020 eelarve III lugemine ja vastuvõtmine

Ettekandja: pearaamatupidaja Hiie Soome

 

 1. Võru Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Vallavanemale töötasu määramine

Ettekandja: volikogu esimees Georg Ruuda

 

 1. Taotlused ja informatsioon

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees