Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 13. november 2019. a istungi päevakord

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 13. novembril 2019. a algusega kell 14.00 Puiga Põhikoolis (Järve 7, Puiga küla).

 

Päevakord:

  1. Ülevaade Võrumaa Partnerluskogu tegevusest

Ettekandja: tegevjuht Kerli Kanger

 

  1. EST-LAT projektis „Forest trail" osalemine
Ettekandja: Võrumaa turismikoordinaator Kadri Moppel

 

  1. Puiga Põhikooli ruumiprogrammi tutvustamine

Ettekandja: Puiga Põhikooli direktor Siiri Plangi

 

  1. Võru valla teede 2020. a investeeringute kava kinnitamine

Ettekandja: teedespetsialist Peep Kimmel

 

  1. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

  1. Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu liikme, Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosoleku ning volikogu liikme tagasi kutsumine ning uue liikme nimetamine

Ettekandja: vallavanem Kalmer Puusepp

 

  1. Informatsioon tormi tagajärjel tekkinud elektrikatkestusest

Ettekandja: vallavanem Kalmer Puusepp

 

  1. Arutelu Võru valla sõprusvaldade teemal

Ettekandja: volikogu esimees Georg Ruuda

 

  1. Taotlused ja informatsioon

9.1. Kohtuotsus Jäneselaane OÜ ja Lõuna-Eesti Talumuna OÜ kaebuse Võru Vallavolikogu 14. novembri 2018. a otsuse nr 104 tühistamiseks rahuldamiseks ja Väimela aleviku Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 kinnistute detailplaneeringu koostamise menetluse jätkamise kohustamiseks

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees