Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 14.04.2021 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu elektrooniline istung toimub kolmapäeval, 14. aprillil 2021. aastal algusega kell 14.00 Zoomi keskkonnas.

 

Otseülekannet saab vaadata volikogu istungi algusest alates Võru Vallavalitsuse YouTube kanalilt https://www.youtube.com/channel/UCFVQfFj2Q9kO9Jx2o_YX5Mw.

 

 

Päevakord:

 

 1. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad" heaks kiitmine

Ettekandja:           SA Võrumaa Arenduskeskus, arendusnõunik Aivar Nigol

 

 1. Võhandu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Ettekandja:           planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar

 

 1. Vallavara tasuta kasutusse andmine

Ettekandja:           abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringute teostamise plaani muutmine (protokolliline otsus)

Ettekandja:           abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Valla teede ehitusprojektide koostamise hankimine (protokolliline otsus)

Ettekandja:           abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Projektis „Lasteaia ning põhikooli, kuni II kooliastmeni, lõimitud õppe metoodilise raamistiku koosloome pilootprojekt Võru valla haridusasutustes" osalemine

Ettekandja:           haridusspetsialist Ülle Tillmann

 

 1. Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määruse nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine" muutmine

Ettekandja:           abivallavanem Piret Otsatalu

 

 1. Õppemaksu tasumisest vabastamine

Ettekandja:           abivallavanem Piret Otsatalu

 

 1. Koostöölepingu sõlmimine Sihtasutusega Võru Kannel

Ettekandja:           abivallavanem Piret Otsatalu

 

 1. Osalemine "Võru esmatasandi tervisekeskus" projektis

Ettekandja:           Võru linnapea Anti Allas

 

 1. Taotlused ja informatsioon

11.1.Sõmerpalu lasteaia ehitusprojekti tutvustus - ettekandja abivallavanem Juris Juhansoo

 

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees


Volikogu istungite protokollid

Volikogu istungite protokolle vaata dokumendiregistrist.