Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 14. november 2018. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 14. novembril 2018. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Päevakord:

 1. Projekti „Internet koju" tutvustus ja edasine finantseerimine

Ettekandja: MTÜ Eesti Andmesidevõrk esindaja Raivo Tammiksaar

 

 1. Võrumaa omavalitsuste ühise korraldatud jäätmeveo hankedokumentide kooskõlastamine

Ettekandjad: jäätmehanke hankedokumentide koostaja Esko Hillep, keskkonnaspetsialist Merle Tarrend

 

 1. Väimela aleviku Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 kinnistutel detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

Ettekandja: planeeringuspetsialist Valeria Litvinenko

 

 1. Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Viitka

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Vallavara tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Lasva Käsitööselts

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Võrumõisa tee 4 kinnistu ostmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru vallale bussi ostmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Ülevaade Võru valla 2018. a investeeringute kava täitmisest

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2018. a III lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 
 1. Taotlused

  11.1 Ettepanek omavalitsuste volikogude rahvastikutaaste komisjonide moodustamiseks

 

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees