Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 15. jaanuar 2020. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15. jaanuaril 2020. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Päevakord:

 1. Ülevaade Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse tegevusest ja tuleviku plaanidest

Ettekandja: SA juhatuse liige Ivar Traagel

 

 1. Maamaksumäära kehtestamine

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Orava Vallavolikogu 28.08.2002 otsuse nr 376 „Vaba maa erastajate nimekirja kinnitamine" osaline kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Solda tee 8-5)

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetuse eraldamine

Ettekandjad: haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilmar Kesselmann

maaelukomisjoni esimees Ilmar Ploom

kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Ühise tegutsemise kokkuleppe sõlmimine Võru esmatasandi tervisekeskuse projekti elluviimiseks

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2019. aastal teostatud investeeringute ülevaade

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2020 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava I osa

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru Vallavolikogu 22.11.2017 määruse nr 4 „Võru Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine – esimene lugemine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis – esimene lugemine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru valla 2020 eelarve I lugemine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Taotlused ja informatsioon

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees