Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 9. mai 2018. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 9. mail 2018. a algusega kell 14.00 Tsolgo Rahvamajas (Tsolgo küla, Võru vald, Võru maakond).

 

Päevakord:

 1. Ülevaade Tsolgo Arendusühingu tegevusest

Ettekandja: Tsolgo Arendusühingu juhatuse liige

 

 1. Osula kooli rekonstrueerimise projekti (Innove taotluse) tutvustamine

Ettekandja: Osula Põhikooli direktor Anti Ossis

 

 1. Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Ettekandja: noorsootööspetsialist Sirle Muiste

 

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: haridusspetsialist Ülle Tillmann

 

 1. Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise korra kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kortermajale toetuse andmise kord

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kinnisasjade tasuta omandamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Raiste-Osula jalgtee ehitamise rahastamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vara tasuta kasutusse andmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Projekteerimistööde lähteülesannete heakskiitmine

  13.1 Väimela Tervisekeskuse hoone rekonstrueerimistööde projekteerimise lähteülesande heakskiitmine

  13.2 Võru vallamaja sissekäigu rekonstrueerimistööde projekteerimise lähteülesande heakskiitmine

  13.3 Orava katlamaja pelletiküttele ehitamise projekteerimise ja ehitustöövõtu lähteülesande heakskiitmine

  13.4 Vastseliina endise muusikakooli hoone rekonstrueerimistööde projekteerimise lähteülesande heakskiitmine

  13.5 Parksepa endise koolihoone noortekeskuseks rekonstrueerimise projekteerimise lähteülesande heakskiitmine

  13.6 Kääpa Sotsiaalkeskuse hoone rekonstrueerimise projekteerimise lähteülesande heakskiitmine

Ettekandja: ehitusspetsialist Ott Almann

 

 1. Võru Vallavolikogu 01.11.2017 otsuse nr 3 „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Rosenberg

 

 1. Revisjonikomisjoni liikmete valimine

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Rosenberg

 

 1. Võru Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikme kohustustest vabastamine ja uue liikme kinnitamine

Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Piret Haljend

 

 1. MTÜ Terve Võrumaa ja MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit ühendamine

Ettekandja: vallavanem Kalmer Puusepp

 

 1. Taotlused

  18.1 Vastseliina Raamatukogu taotlus

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees