Jäätmemajandus

Segaolmejäätmeid kogub Võru valla haldusterritooriumil:

AS Eesti Keskkonnateenused
e-post info@keskkonnateenused.ee
klienditeenindus 738 6700
üle-Eestiline infotelefon 1919

 

Ülevaade:

Möödunud aasta suve hakul alguse saanud omavalitsusjuhtide ja valdkonnaspetsialistide arutelude tulemusel otsustasid Võru maakonna neli valda korraldada riigihanke ühise korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks. Hanke korraldamine delegeeriti SA Võrumaa Arenduskeskusele, kes valmistas ette ja viis läbi hankemenetluse vastavalt omavalitsuste poolt seatud tingimustele.

 

Oma pakkumise esitas 2 pakkujat, kellest parimaks osutus AS Eesti Keskkonnateenused. Hankeleping sai kõigi osapoolte allkirjad 13. veebruaril 2019, leping sõlmiti viieks aastaks.

 

Uue lepingu alusel algab vedu Antsla valla territooriumil 01.04.2019, Vastseliina ja Lasva piirkonnas 02.07.2019, Orava piirkonnas ja Setomaa valla territooriumil 01.10.2019, Võru valla ja Sõmerpalu piirkonnas 01.02.2020 ning Rõuge valla territooriumil 01.02.2022.

Jäätmeveo hinnad

Jäätmekeskused

 Eriolukorras on Võru linna keskkonnajaam avatud tavapärastel aegadel T-L 08.00–16.00 ja P-E suletud, kuid allolevatel eritingimustel:
  • Jäätmejaama külastada ainult äärmisel vajadusel;
  • Teenindatakse ainult eraisikuid;
  • Korraga võib jäätmejaama territooriumil viibida üks klient;
  • Operaatoriga peab hoidma vähemalt 2 meetrist vahet;
  • Isikuid, kellel on ilmselgelt haigustunnused, ei teenindata;
  • Eritingimusi rikkuvaid kliente ei teenindata.
Oma järjekorda tuleb oodata „STOP" märgi taga ning territooriumil peab järgima operaatori antud juhiseid.
MTÜ Võru Jäätmekeskus palub võimalusel jäätmejaama külastada vaid äärmisel vajadusel.

Umbsaare jäätmekeskusest on võimalik tellida vajadusel multilift konteinerit. Tellimus palun esitada info@umbsaare.ee.

Mõistvale suhtumisele lootes ja head tervist soovides
MTÜ Võru Jäätmekeskus
Jäätmejaamad Kontakt Aadress ja lahtiolekuajad

Keskkonnajaam*

Vastuvõtuhinnad

 504 0358

www.jaatmekeskus.voru.ee

Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt)

Eritingimustel avatud T-L 08.00–16.00 ja P-E suletud 

Jäätmekeskus**

Vastuvõtuhinnad

782 0424, 5178 088

www.jaatmekeskus.voru.ee

Umbsaare, Võru vald

Avatud E-R 8-16, L ja P suletud

Vastseliina keskkonnajaam*

Vastuvõtuhinnad

5565 0058

keskkonnajaam@vastseliina.ee

Vastseliina alevik, Võru vald

Alates 17.03 avatud T 818 (lõuna 1314) ja L 10–14; 

E, K, N, R ja P suletud

*Ohtlikke jäätmeid (v.a asbestijäätmed) võetakse tasuta vastu Võru valla eraisikutelt!

**Jäätmekeskuses võetakse vastu jäätmeid juriidilistelt isikutelt