Jäätmemajandus

Segaolmejäätmeid kogub Võru valla haldusterritooriumil:  
 
klienditeenindus 738 6700
üle-Eestiline infotelefon 1919
 
Taustast:
 
Möödunud aasta suve hakul alguse saanud omavalitsusjuhtide ja valdkonnaspetsialistide arutelude tulemusel otsustasid Võru maakonna neli valda korraldada riigihanke ühise korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks. Hanke korraldamine delegeeriti SA Võrumaa Arenduskeskusele, kes valmistas ette ja viis läbi hankemenetluse vastavalt omavalitsuste poolt seatud tingimustele.
 
Oma pakkumise esitas 2 pakkujat, kellest parimaks osutus AS Eesti Keskkonnateenused. Hankeleping sai kõigi osapoolte allkirjad 13. veebruaril 2019, leping sõlmiti viieks aastaks.
 
Uue lepingu alusel algab vedu Antsla valla territooriumil 01.04.2019, Vastseliina ja Lasva piirkonnas 02.07.2019, Orava piirkonnas ja Setomaa valla territooriumil 01.10.2019, Võru valla ja Sõmerpalu piirkonnas 01.02.2020 ning Rõuge valla territooriumil 01.02.2022.

 

Jäätmeveo hinnad

Võru ja Sõmerpalu piirkond (alates 01.02.2020 UUS HINNAKIRI)

Lasva, Vastseliina, Orava piirkond (alates 01.01.2020)

Jäätmekeskused

Jäätmejaamad Kontakt Aadress ja lahtiolekuajad

Keskkonnajaam*

Vastuvõtuhinnad

 504 0358

www.jaatmekeskus.voru.ee

Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt)

Avatud TL 816,

E ja P suletud

Jäätmekeskus**

Vastuvõtuhinnad

782 0424, 5178 088

www.jaatmekeskus.voru.ee

Umbsaare, Võru vald

Avatud ER 816,

L ja P suletud

Vastseliina keskkonnajaam*

Vastuvõtuhinnad

5565 0058

keskkonnajaam@vastseliina.ee

Vastseliina alevik, Võru vald

Avatud T, N 818 (lõuna 1314); L 10–14;

E, K, R ja P suletud

*Ohtlikke jäätmeid (v.a asbestijäätmed) võetakse tasuta vastu Võru valla eraisikutelt!

**Jäätmekeskuses võetakse vastu jäätmeid juriidilistelt isikutelt