KIK toetused

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) nõukogu otsustas 21.06.2019 koosolekul toetada järgmisi Võru valla projekte:

1. KIK projekt 15722  "Võru valla haridusasutustele loodusalaste õppeprogrammide läbiviimine 2019/2020 õppeaastal". 

Toetus 17 435.-

2. KIK projekt "Lammutustööde teostamine kasutusest väljalangenud keskkonnaohtliku ja maastiku kahjustava hoone likvideerimiseks" . Projekti eesmärgiks on lammutada kasutuseta, varisemisohtlik ning maastikupilti kahjustav hoone Võru vallas Otsa külas.

Toetus 14 500.-

 

Projekt nr 2014-2020.6.03.18-0129 "Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" sai toetust ühtekuuluvusfondist Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse otsusega 28.01.2019 nr 1-25/136.

Projekti kogumaksumus 378 952,98 eurot

Toetus 178107,90 eurot

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule. Renoveeritud tänavavalgustusepunktide sihtväärtus on 458 valgusti väljavahetamist. 

Tööde teostamine 2019

 

 

KIK projekt 14534 "Võru valla haridusasutustele loodusalaste õppeprogrammide läbiviimine 2018/2019 õppeaastal" 

Toetus 18 320.-

Projekt ellu viidud. 

 

 

KIK projekt 13311 "Võru valla lasteaedade lastele ja koolide õpilastele loodusalase õppeprogrammide ja õppekäikude läbiviimine 2017/2018 õppeaastal"

Toetus 8 187.- 

Projekt on edukalt ellu viidud.