Võru vald korraldab taas eterniidi kogumisringi

21.09.21

Sarnaselt eelmisele aastale korraldab Võru vallavalitsus sel sügisel väikeses mahus tasuta eterniidi kogumisringi. Palume kõigil hoolikalt tutvuda jäätmete vastuvõtutingimustega. Küsimuste korral pöörduge Võru valla keskkonnaspetsialisti Jaanus Tanilsoo poole tel 504 9458.


Kuna vastuvõetav eterniidi kogus on väike ja fikseeritud (60 tonni), siis tehakse eelregistreerimine järgnevatel kuupäevadel:

 • 23. septembril kella 9st kuni 24. septembrini kella 12ni Võru valla kodulehel;
 • 30. septembril kell 9.00–12.00 telefoni teel 504 9458.


Registreerimisel tuleb märkida:

 • nimi ja kontaktandmed;
 • jäätmetekkekoht (kus eterniit asub);
 • Võru valda sissekirjutuse kinnitus;
 • eterniidi kogus (maksimaalselt 400 kg);
 • vastuvõtukoht (kuhu soovitakse eterniit viia).


Jäätmete üleandmise võimaluse saavad registreerujad ajalise pingerivi põhjal kuni 60 tonni täitumiseni. Eterniidi üleandmise võimaluse saajaid või mittesaajaid teavitatakse.

Eelmise aasta kogemus näitab, et paljud olid eterniidi koguse valesti hinnanud, mistõttu olid suured erinevused registreeritud ja üleantavate koguste vahel. Palume olla sellel aastal hoolikamad ja jääda kõigil etteantud maksimaalkoguse piiridesse.

Vastuvõtmisel toimub täpne kaalumine Umbsaare jäätmejaamas, kus lisakilod on võimalik ära anda kehtiva hinnakirja alusel. Teistes vastuvõtukohtades toimub võimalusel kontrollkaalumine.


Palume arvestada, et:

 • kogumisringil kogutakse ainult eterniiti;
 • jäätmeid saavad ära anda ainult eelregistreeritud Võru valla elanikud;
 • vastu võetav maksimaalne kogus jäätmetekkekoha ehk majapidamise kohta on 400 kilogrammi;
 • registreeritud jäätmetekkekohti kontrollitakse valikuliselt.


Vastuvõtukohad on Vastseliina jäätmejaamas, Umbsaare jäätmekeskuses ning vajadusel Lasva, Orava ja Sõmerpalu külas. Vastuvõtukohtades võetakse eterniiti vastu ainult nimekirja alusel.

Eterniidijäätmete kohaletoomine ja laadimine konteinerisse on üleandja kohustus.


Lisainfo:
Jaanus Tanilsoo
keskkonnaspetsialist
504 9458
jaanus.tanilsoo@voruvald.ee


Eterniidi kogumisringile elektrooniline eelregistreerimine

Kirjeldus:

Võru valla veebilehel toimub eterniidi kogumisringile elektrooniline eelregistreerimine alates 23. septembril kella 9st kuni 24. septembrini kella 12ni.

Eterniidi üleandmise võimaluse saavad eelregistreerujad ajalise pingerivi põhjal kuni 60 tonni täitumiseni. Eterniidi üleandmise võimaluse saajaid või mittesaajaid teavitatakse. Kogumisringi toimumisaeg on oktoober – november.

Palume eterniidi kogus kirjutada võimalikult täpselt. Vastuvõtmisel toimub täpne kaalumine Umbsaare jäätmejaamas, kus lisakilod on võimalik ära anda kehtiva hinnakirja alusel. Teistes vastuvõtukohtades toimub võimalusel kontrollkaalumine.

Vajalikud sammud:

1. Sisenege paremas ülanurgas nupu "Logi sisse" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart või mobiil-ID, PIN1 ja PIN2.
ID-kaardiga sisenemise ebaõnnestumise korral kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (viide juhendile)

2. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.

3. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu. Avaldus on esitatud korrektselt kui saate allkirjastamise järgselt rohelisel taustal teate "Vorm on saadetud"

 

Elektrooniline eelregistreerimine on avatud 23. septembril kella 9st kuni 24. septembrini kella 12ni.