Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 
Võru Vallavalitsus
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Telefon: 785 1242
 
Vastuvõtuajad tööpäevadel 08.00–12.00 ja 13.00–16.30.
 
Leia meid Facebook'ist: www.facebook.com/voruvald
 
 
 

 

 

Võru Vallavalitsus
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Telefon: 785 1242
 
Registrikood: 77000393
 
Vastuvõtuajad tööpäevadel 08.00–12.00 ja 13.00–16.30.
 
SEB pank: EE931010402007075008
SWEDBANK: EE602200221045260820
 
Arved vallale: FFF2561@arved.ee
 

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

                      

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

KALMER

PUUSEPP

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

JURIS

JUHANSOO

735 5059

526 2886

juris.juhansoo@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

PIRET

OTSATALU

785 1180

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

 

KANTSELEI  

Vallasekretär

magistrikraad keskkonnatehnoloogias/

rakenduskõrgharidus 

halduskorralduses

INGA

LEELANSS

782 1365

5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee

Sekretär

magistrikraad riigiteadustes

HELLE

KAUTS

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

 

Registripidaja

keskeriharidus toidukaupade kaubatundmises

ANNE

TRUMM

782 1576

anne.trumm@voruvald.ee

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

ESTER

VALGEMÄE

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

Avalike suhete spetsialist

bakalaureusekraad andragoogikas

LISANNA

ELM

786 8800

5345 0975

lisanna.elm@voruvald.ee

 

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

KARL

KUNINGAS

786 8801

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

 

IT-spetsialist

kutseharidus meister-seadistamises

GUIDO

KESKKÜLA

528 4359

guido.keskkula@voruvald.ee

 

 

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

KAJA

KIILO

789 8289

kaja.kiilo@voruvald.ee

 

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

magistrikraad kultuurharidustöös, organisaator-metoodik

SIIRI

KONKSI

782 8092

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

Haridusspetsialist

magistrikraad pedagoogikas

ÜLLE

TILLMANN

786 8805

525 9707

ulle.tillmann@voruvald.ee

Puhkusel 22.01.-24.01.2019

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

MAARIKA

ROSENBERG

786 8805

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

SIRLE

MUISTE

786 8805

514 7008

sirle.muiste@voruvald.ee

SOTSIAALOSAKOND

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ANGELA

JÄRVPÕLD

789 8247

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee

Puhkusel 9.01.-18.01.2019

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

RIINA

MANDEL

518 7491

 

 

riina.mandel@voruvald.ee

 

 

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

KRISTINA

TOBRELUTS

5194 6420

 

kristina.tobreluts@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

KADRI

TRUIJA

785 1471

5302 5280

 

kadri.truija@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

MARIA

SAARME

785 1471

5332 4890

 

maria.saarme@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ENE

ANDREJEV

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

HELLI

KALDA

522 6285

helli.kalda@voruvald.ee

Avahooldusspetsialist 

keskeriharidus zootehnikas

AINO

KAURSON

785 1471

5326 8535

 

 

aino.kaurson@voruvald.ee

 

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

TIIU

LIIVAOJA

5354 3534  

Avahooldustöötaja

Vastseliina

KÜLLI

ZIUGAND

5365 9546  

Avahooldustöötaja

Võru

LILIA

KALDMÄE

 

lilia.kaldmae@voruvald.ee

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

VAIKE

RUNTAL

     

Avahooldustöötaja

Orava

EIKE

KASELAAN

5351 3279    

Avahooldustöötaja

Lasva

RIINA

NASSAR

517 9250  

Avahooldustöötaja

Lasva

VAIKE

MAASK

     

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

TIIA

RAHULA

510 7662  
MAJANDUSOSAKOND

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

OTT

ALMANN

785 1090

5665 2826

 

ott.almann@voruvald.ee

 

Planeeringuspetsialist

magistrikraad juristina

VALERIA

LITVINENKO

735 5061

 

valeria.litvinenko@voruvald.ee

 

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

ALAR

VEIBRI

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

Maaspetsialist

magistrikraad insener-maakorraldajana

KRISTA

LEPP

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Arendusspetsialist

Mairi

Raju-Toots

 

lapsehoolduspuhkusel

 

Arendusspetsialist

bakalaureusekraad avalikus halduses

KERTU

KÜNNAPUU

782 1371

524 5631

 

kertu.kynnapuu@voruvald.ee

 

Hankespetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

INGE

VILL

5306 4722

inge.vill@voruvald.ee

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

PEEP

KIMMEL

735 5058

529 0640

 

 

peep.kimmel@voruvald.ee

 

 

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad loodusvarade kasutamises ja kaitses

MERLE

TARREND

782 8091

504 9458

merle.tarrend@voruvald.ee

 

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

AIVI

JÄÄGER

799 9363

5745 0366

 

aivi.jaager@voruvald.ee

Majandustöötaja

VARNO

RÄST

5343 3570

 

Majandustöötaja

ÜLO

TÄHT

5356 1216

 

Majandustöötaja

ÜLLAR

LAND

516 6412

 

Majandustöötaja

(teede alal)

JAAN

RÜÜBERG

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

FINANTSOSAKOND

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad ökonomist-raamatupidajana

RIINA

LAANELEPP

782 2712

5336 4606

 

riina.laanelepp@voruvald.ee

 

Pearaamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

HIIE

SOOME

789 8294

hiie.soome@voruvald.ee

Raamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

MAIRE

PALO

782 2712

 

maire.palo@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

MAI

KOORT

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

KARMEN

KELP

782 2712

 

karmen.kelp@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

TAIMI

TINTSO

782 2712

taimi.tintso@voruvald.ee

Raamatupidaja-kassapidaja

JELENA

GOLUBOVA

735 5060

 

jelena.golubova@voruvald.ee