Lasteaiad

Lasteaed

Kontakt

Aadress

Lasva Lasteaed "Pargihaldjas"

Direktor Inge Järvpõld

5346 4861

lasvalasteaed@gmail.com

www.pargihaldjas.ee

Palo tee 32

Lasva küla

65401 Võru vald 

Orava Kool

Direktor Külle Viks

795 6485

kool@orava.ee

orava.edu.ee

Solda tee 22

Orava küla

64101 Võru vald

Parksepa Lasteaed

Direktor Hille Kesa

785 0512, 526 1943

parlasteaed@gmail.com

parksepalaps.ee

Kesk tn 9

Parksepa alevik

65509 Võru vald 

Puiga Lasteaed Siilike

Direktor Ere Kungla-Jalajas

789 2383

siilike@puigala.ee

puigala.ee

Andsumäe tn 4

Puiga küla

65502 Võru vald

Sõmerpalu Lasteaed "Lepatriinu"

Direktor Hille Kesa

789 6318

lepatriinula@gmail.com

lepatriinud.ee

Pargi tn 8

Sõmerpalu alevik

66604 Võru vald 

Vastseliina Lasteaed

Direktor Piret Kunnus

785 1202

lasteaed@vastseliina.ee

vastseliina.ee/lasteaed/

Turu tn 2

Vastseliina alevik

65201 Võru vald

Väimela Lasteaed "Rukkilill"

Direktor Külli Seene

787 4251

rukkilill@rukkilill.voruvald.ee

vaimelarukkilill.ee

Matussaare tee 5

Väimela alevik

65566 Võru vald

 

Koolieelne haridus

Võru valla haldusterritooriumil tegutseb kaheksa koolieelset lasteasutust:

Parksepas Lasteaia hoone I korrusel tegutseb waldorflasteaed Terve Pere Aed.

Võru valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

28.05.20

Võru Vallavalitsuse 16.04.2019 määrus nr 4 reguleerib Võru Vallavalitsuse hallatavasse koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

 

Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras Võru valla haldusterritooriumil (edaspidi teeninduspiirkond) alaliselt elav laps, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Võru vald. Võimaluse korral on eelistatud laps, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteasutuses.

Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

 

Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem, eestkostja või hooldaja lasteasutuse direktorile taotluse (leitav vastava lasteasutuse kodulehelt):

Taotluses märgitakse järgmised andmed: 

  1. lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht); 
  2. vanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon); 
  3. lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  4. haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

 

Lapse esmasel lasteaeda vastuvõtmisel teavitab lapsevanem lasteaeda lapse tervisliku seisundi ja erivajaduste kohta. 

Taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi. Taotlusi lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks saab vanem esitada aastaringselt. Lasteasutuse valik on vanemale vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse võtta kogu õppeaasta kestel. Vanem saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest. Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda.

Arvestust laste lasteasutusse võtmise kohta peab lasteasutuse direktor.