Rahvamajad

Rahvamaja

Kontakt

Aadress

Lasva Rahvamaja

Direktor Sirje Kuuseorg

527 2225

sirje@lasva.ee

Palo tee 46

Lasva küla

65401 Võru vald 

Orava Kultuurimaja

Kultuuri– ja noorsootöötaja

Liina Loosaar

524 7986

liina@orava.ee

Pargi tee 2

Orava küla

64101 Võru vald 

Parksepa Rahvamaja

kultuuri– ja noorsootööjuht

Kaisa Niilo

521 4846

parkseparahvamaja@voruvald.ee

Võru tee 4

Parksepa alevik

65501 Võru vald

Puiga Rahvamaja

Kultuuri– ja noorsootööjuht

Kirsika Kikkas

5887 9552

puigarahvamaja@voruvald.ee

Järve 7

Puiga küla

65502 Võru vald

Vastseliina Rahvamaja

Juhataja Anneli Lõhmus

5345 4214

rahvamaja@vastseliina.ee

Võidu 38

Vastseliina alevik

65201 Võru vald 

 

Kultuuriasutused

Võru vallas tegutseb viis tugevat ja elujõulist kultuuriasutust (vaata kontakte)

Võru valla kultuuriasutused pakuvad kogukonnale eripalgelisi võimalusi muusika, tantsu ja teatri harrastamiseks, näituste vaatamiseks. Asutused on kooskäimiskohaks erinevatele huvigruppidele ja huvitegevuse harrastajatele.

Traditsioonilised suurüritused on üritustesari "Viis Võru valla päeva", Lasva järvemuusika kontsert, tulede öö Vastseliina piiskopilinnuses, Sõmerpalu motokross, Lindora laat, Vastseliina maarahvalaat. Koostöös Võrumaa Spordiliiduga toimuvad rahvaspordipäevad valla eri piirkondades.
 

 • Lasva rahvamaja

Lasva rahvamaja on ehitatud tsaariaegse magasiaida müüridele. Eesti  Vabariigi iseseisvuse algaastatel oli see aidahoone. Omaaegse aktiivse koorilaulja ja näitleja, härra Alfred Tammiste sõnutsi olevat magasiaidas juba Eesti ajal, mil vilja aidas ei olnud, ette kantud näidendeid ja esitatud ka operette. Oma jõududega oli kantud ette operett  "Talupoja au".

Kolhoosi „Oktoobri Lipp" esimees Aksel Kommer ja ehitustööde juhataja Kalle Arumäe  eestvõtmisel telliti ehitusprojekt toonase Võru rajooni Agrotööstuse ehitusjärelvalve insenerilt Kalle Sibulalt ja Võru KEKi ehitusinsenerilt Enn Martinsonilt. Projekti lähteülesandeks oli kolhoosile kuuluva maakivist aida ümberehitamine kolhoosi kontor-klubiks ja sööklaks. Lasva rahvamaja maja valmis 1975. aasta mais. Esimeseks ametlikuks ürituseks rahvamaja saalis oli 9. mail sõjaveteranide pidulik koosolek.

Lasva rahvamaja saali mahutatavus on 100 istekohta, rõdul 20 istekohta. Lava laius on 6 meetri ja sügavus 5 meetrit. 2020. aastal ehitati rahvamaja saali ventilatsioon, renoveeriti rahvamaja tualetid ning tehti sanitaarremont rahvamaja esinejate ooteruumis.

Lisaks rahvamajale tegutseb majas esimesel korrusel, kunagistes kolhoosi söökla ruumides Lasva raamatukogu ja maja teise korruse mõned ruumid on välja renditud MTÜ Lasva Käsitööseltsile, MTÜ Lasva Sõprade seltsile ja Lasva lasteaiale.

Lasva rahvamajas toimub veebruaris, märtsis, aprillis, mais, oktooberis, novembris ja detsembris igal kuul üks tantsuõhtu. Igal kvartalil toimub üks kontsert, üks või kaks harrastusteatri etendust, üks üritus lastele (teater, mängupäev või meisterdamine), üks üritus suunitlusega eakatele (kevade alguse tähistamine teelauas, eakate väljasõit, lauaga jõulupidu, vabariigi aastapäev). Suviti korraldatakse igal kuul üks vabaõhuetendus Lasva veertorni-galerii juures, mida haldab Lasva rahvamaja. Suvistest suurüritustest on rahvamaja korraldada Lasva järvemuusika ja üritusesarjast „Viis Võru valla päeva" Lasva piirkonna päev. Lisaks toetatakse kogukonna ideid, minnakse kaasa ja ollakse abiks nende elluviimisel. Lasva rahvamajas on 1-2 hooajanäitust aastas. Enamasti täidavad rahvamaja seinte pinda töötajate omavalmistatud suuremahulised dekoratsioonid, mida vahetatakse vastavalt hooajale. Enne koroonaviiruse puhangut, 2019. aastal külastas rahvamaja üritusi/näitust kokku umbes 1200 inimest.

Lasva rahvamajas tegutsevad järgmised kollektiivid:

 • Naisrahvatantsurühm – juhendaja Ulvi Toomik;
 • Segarahvatantsurühm – juhendaja Ulvi Toomik;
 • Lasva meeskoor – juhendaja Jane Reiljan;
 • näiteringid Näitelust ja Häänali – juhendaja Alice Kirsipuu;
 • laste huviring – juhendaja Katri Enno.

Saali kasutatakse veel aeroobikaks, mida juhendab Airi Pütsep ja eakate tantsuring, mida juhendab Leena Nurk.

Lasva rahvamaja saali ruumide rentimine:

 • seminarid, sünnipäevad, peied 50 eurot;
 • firmapeod 100 eurot.

Lasva rahvamaja Facebooki leht

 

 • Vastseliina rahvamaja

Vastseliina rajooni keskuses sai 1956. aastal valmis Vastseliina kultuurimaja, mis algselt kandis Agro-zoopropaganda maja nimetust. Avapidu peeti naistepäeval, 8. märtsil. Endisest seltsimajast tuli 1956. aastal üle ka Vastseliina raamatukogu. 1991. aastal muutus maja nimi – Vastseliina kultuurimajast sai Vastseliina rahvamaja.

Vastseliina rahvamajas toimetavad Vastseliina Raamatukogu, MTÜ Vastseliina Käsitööühing, Vastseliina eakate klubi Heldela ja Vastseliina muusikakooli trummiõpetus (klassiruum). Majas tegutseb ka kino. Kinoõhtud on tavaliselt teisipäeviti, eriprogramm kokkuleppel ka muudel päevadel. 2020. aasta märtsist pole kino näidatud seoses eriolukorraga ja kino üldisest raskest olukorrast. Heal aastal on majas üleval ka 5-6 näitust.

Vastseliina rahvamaja saal mahutab 200 istekohta. Kohvik mahutab 20 istekohta (pika laua taha ka 30). Konverentsitoas ehk valges toas on 20 istekohta.

Vastseliina rahvamajas tähistatavad traditsioonilised üritused on Eesti Vabariigi aastapäev, pärimuspäev, kevadpidu, eakate väljasõit, advendiaja alguse tähistamine, jõulupeod eakatele ja lastele, jõululaat, üle aastate aastavahetuse pidu, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine (vastlad, jüripäev jm). Lisaks tantsuõhtud, kontserdid, teatrietendused, Vastseliina tantsuklubi, rohevahetus, huvitegevuse päev, viis päeva Võru vallas jm. Keskmine Vastseliina rahvamaja külastajate arv  aastatel 2016-2020 on 5300 külastajat.

Maja renoveeritud viimati 2004. aastal väljast ja 2005. aastal seest. Raamatukogu sai uue kuue 2005. aastal. Alates aastast 2018 toimub majas akende vahetamine, igal aastal vahetatakse umbes kümme akent. 2020. aastal tehti maja ümbruses vertikaalplaneering.

Vastseliina rahvamaja ruumide rentimine:

 • baar/kohvik 1 h – 10 eurot;
 • tantsuproovisaal 1 h – 10 eurot;
 • I ja II korruse fuajeed 1 h – 6 eurot;
 • konverentsiruum 1 h – 10 eurot;
 • saal 1 h – 26 eurot;
 • kogu maja kasutamine 1 h  32 eurot;
 • Ruumide rentimisel üle 3 tunni kokkuleppehind.

Vastseliina rahvamaja huviringid hooajal 2020-2021

Vastseliina rahvamaja koduleht

Vastseliina rahvmaja Facebooki leht

 

 • Orava Kultuurimaja

Orava kultuurimaja Facebooki leht

 

 • Parksepa rahvamaja

Parksepa rahvamaja kasutab oma tegevuseks Parksepa Keskkooli ruume ja väiksemaid koosviibimisi saab korraldada  ka Kanariku 7 maja keldriruumides, mis on 2004. aastal klubi üritusteks renoveeritud. 

Ilmataadiga kooskõlas korraldatakse üritusi Parksepa Kanariku järve ääres asuval Parksepa laululaval. Traditsiooniliseks ürituseks on saanud Parksepa perepäeva, mis leiab aset tavaliselt augustis.

Rahvamaja ajalugu algab 1956. aastast, mil asutati Võru EPT ametiühingute klubi.

 

Parksepa rahvamaja nime all tegutsevad huviringid on:

 • Naiskoor Lapi Laulijad – juhendaja Silja Otsar;
 • Line-tantsijad Hellad Tallad  juhendaja Tiina Asi;
 • Kungla puhkpilliorkester – juhendaja Väino Repp;
 • Tsuua Sulatsõ ja Osula segarahvatantsurühm – juhendaja Kersti Vill;
 • rahvamuusikakapell Vannamuudu – juhendajad Helgi Noormets, Helmuth Venne, Lilia Vildo;
 • Kai Leete vilistlaste tantsrühm ja Osula seltskonnatantsuring Ummamuudu – juhendaja Merike Vaher;
 • Sulbi külateater – juhendaja Airika Saamo;
 • Osula rahvapilliansambel – juhendaja Sirje Puusepp;
 • Kurenurme seltskonnatantsuring Kurõpesä – juhendaja Aleksandra Kerge;
 • Sulbi vokaalansamblel Helin – juhendaja Merili Ermel;
 • Sulbi naisrahvatantsurühm Mari – juhendaja Maarika Rosenberg.

Parksepa rahvamaja Facebooki leht

 

 

 • Puiga rahvamaja
Puiga rahvamaja (tolleaegne maa-kultuurimaja) avati 5. detsembril 1981. aastal. 1. septembril 1995. aastal avati Puiga põhikool (tolleaegne Puiga algkool) – sellest ajast on rahvamaja koolimajaga koostööd teinud ja ruume jaganud.
Esimesel korrusel asub Puiga raamatukogu. Tolleaegne Kasaritsa raamatukogu kolis 1996. aastal Puigale koolimaja ja rahvamajaga samasse hoonesse. 2000. aastal nimetati raamatukogu Puiga raamatukoguks. 3. oktoober 2008. aastal avati Puigal spordihoone, mis tegutseb samuti samas majas.
Kirjanik Friedebert Tuglase üks viljakamaid eluperioode möödus 1921. ja 1922. aasta suvel Puiga külas ning 27. mail 2000. aastal avati Tuglase auks mälestuskivi.
10. augustil 2007. aastal toimus Puiga vanas pargis esimene Puiga külapäev – sellest ajast on Puigal külapäeva korraldatud iga aasta. IX Puiga külapäeval, 7. augustil 2015. aastal avati Puigal uus laululava.
 
Puiga rahvamajas tegutseb viis huviringi:
 • naha- ja saviring - juhendaja Maire Noormaa;
 • linetants Sööstan-katan ja memmede rühm Hõbedane - juhendaja Silja Oss;
 • Puiga näitetrupp - juhendaja Külli Vijard;
 • Claro segakoor - juhendaja Kaari Kattai;
 • Kolepi segakoor - juhendaja Ara Bander.
Puiga rahvamajas on vähemalt kolm korda aastas üleval erinevad näitused ja jooksvalt ka kooliõpilaste tehtud tööde näitused.
Puiga rahvamajas on võimalik rentida aulat, mis mahutab 200 istekohta. Ööpäeva hind on 21 eurot.

Puiga rahvamaja Facebooki leht